Η επέκταση του ΔΠΘ, μέρος 2ο

Τον Ιούνιο του 2007, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρουσίασε στη Δράμα τη Μελέτη Επέκτασης του Πανεπιστημίου στην Ανατολική Μακεδονία. Έγραψα σε προηγούμενο άρθρο, πως η μελέτη έγινε κάτω από την πίεση τοπικών παραγόντων και προκειμένου να ικανοποιήσει τις τοπικιστικές μωροφιλοδοξίες Δραμινών πολιτευτών. Μεσολάβησαν οι πρόωρες εκλογές και ο διορισμός νέου υπουργού παιδείας.

Το ζήτημα της επέκτασης του ΔΠΘ σε Δράμα και Καβάλα ήρθε και πάλι στην τοπική επικαιρότητα.

Στις 15.10.07 η Ηχώ Δράμας έφερε στο προσκήνιο μια αντιφατική δήλωση του αντιπρύτανη του ΔΠΘ, Θανάση Καραμπίνη. Συγκεκριμένα ο κ. Καραμπίνης φέρεται να έχει δηλώσει, σε συνέντευξή του σε άλλη τοπική εφημερίδα:

εμείς αυτή την στιγμή
δεν ευαγγελιζόμαστε επέκταση του ΔΠΘ.

(Η έμφαση δική μου)

Βέβαια σε κάποια άλλη στιγμή, τον Ιούλιο του 2007 ο κ. Καραμπίνης προσυπέγραφε μαζί με τον πρύτανη του ΔΠΘ κ. Κ. Σιμόπουλο, την Μελέτη Επέκτασης του Πανεπιστημίου στην Ανατολική Μακεδονία. Τότε ο κ. Καραμπίνης, μαζί με τον κ. Σιμόπουλο, δέσμευαν το ΔΠΘ ως «έτοιμο να υλοποιήσει άμεσα» την όποια επέκταση του πανεπιστημίου αποφάσιζε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τη μια στιγμή δηλαδή ευαγγελίζεται την επέκταση ο κ. Καραμπίνης και την άλλη δεν την ευαγγελίζεται. Η ανακολουθία του, ως στελέχους του πανεπιστημίου, σημαίνει πως το ΔΠΘ δεν έχει στρατηγική ανάπτυξης. Άλλα λέμε τον Ιούλιο για να ικανοποιήσουμε τις μωροφιλοδοξίες τοπικών πολιτευτών κι άλλα λέμε τον Οκτώβρη του ίδιου έτους προς τέρψη άλλων τοπικών παραγόντων. Πουθενά στις ιστοσελίδες του ΔΠΘ (όπως και στις ιστοσελίδες πολλών πανεπιστημίων στην Ελλάδα) δεν υπάρχει ένα κείμενο με τους στρατηγικούς στόχους και το όραμα του ιδρύματος.

Παραμένει γεγονός το εξής:

η Σύγκλητος του ΔΠΘ στις 13 Μαΐου 2004, και μετά από διεξοδική συζήτηση στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, ενέκρινε κατ’ αρχήν με την 41/589 (Θέμα Α) απόφαση της την επέκταση του Δημοκρίτειου στις πόλεις της Καβάλας και της Δράμας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις […]
(Από την Μελέτη Επέκτασης 2007, η έμφαση δική μου).

Τον Απρίλιο του 2006 με την απόφαση 587/17 το πρυτανικό συμβούλιο συγκροτεί επιτροπή διερεύνησης του θέματος της επέκτασης του ΔΠΘ σε Δράμα και Καβάλα. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο τότε πρύτανης του ΔΠΘ κ. Θανάσης Καραμπίνης!

Στις 25 Ιανουαρίου 2007 η σύγκλητος του ΔΠΘ με εισήγηση του νέου πρύτανη κ. Κ. Σιμόπουλου και του νέου αντιπρύτανη κ. Θανάση Καραμπίνη (!) αποφασίζει την ίδρυση Σχολής Θετικών Επιστημών με τμήματα στη Δράμα και στην Καβάλα.

Κι όλα αυτά ενώ ο κ. Καραμπίνης δεν ευαγγελίζεται την επέκταση του ΔΠΘ. Δεν τολμώ να φανταστώ τι θα γινόταν στην περίπτωση που την ευαγγελιζόταν.

Κουτσά-στραβά το ΔΠΘ αναθέτει σε μέλος του ΔΕΠ τη συντάξη μια μελέτη επέκτασης για να υποβληθεί στο ΥΠΕΠΘ. Πρόκειται για τη μελέτη που παρουσιάστηκε πανηγυρικά στη Δράμα τον Ιούλιο του 2007 και εξίσου πανηγυρικά απορρίφθηκε από την τότε υπουργό κ. Μ. Γιαννάκου στην επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Στο επόμενο, και τελευταίο, άρθρο αυτού του κύκλου θα επιχειρήσω μια ποιοτική ανάλυση της μελέτης όσον αφορά το αντικείμενο της πληροφορικής. Πιστεύω πως η πρόταση ήταν εντελώς άστοχη όσον αφορά τις ανάγκες της Ελλάδας στο χώρο της πληροφορικής. Τέτοιες αστοχίες, όταν υλοποιούνται, οδηγούν την ανώτατη εκπαίδευση σε βαθύτερα αδιέξοδα.

Share