• Δηλαδή τώρα μπορείς να γράψεις και ντάμι προυφ ντιβάις με Ελληνικούς χαρακτήρες..