Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Γράφω βιαστικά τις εξής σκέψεις-αντιδράσεις στην τροπολογία του κ. Χατζηδάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της αναγνώρισης των τίτλων που εκδίδουν τα κέντρα ελευθέρων σπουδών συνεργαζόμενα με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Είμαι κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα δίχως να υπάρχει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο που να εγγυάται την ποιοτική λειτουργία τους (εδώ δεν έχουμε τέτοιο πλαίσιο για τα δημόσια!).

Η κατάσταση των δημοσίων πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Διορθώνεται βεβαίως αν υπάρξει όραμα, θέληση, και μεράκι. Από την άλλη βεβαίως υπάρχει το πολιτικό κόστος στο όνομα του οποίου μένουν πίσω πολλά πράγματα στον τόπο μας.

Η τροπολογία Χατζηδάκη, αν γίνει αποδεκτή από το Ευρω-Κοινοβούλιο και εκτελεστή από την Ευρωπα.ι.κή Επιτροπή θα ανατρέψει το συνταγματικό δεδομένο των δημοσίων ΑΕΙ.

Είναι ζήτημα χρόνου να νομιμοποιηθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και γι αυτό πιστεύω πως είναι απαραίτητος ο διάλογος πάνω στα εξής δύο ζητήματα:

  • χάραξη ενός θεσμικού πλαισίου που να εγγυάται την ποιοτική λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών ΑΕΙ στην Ελλάδα και να θέτει προϋποθέσεις για την ύπαρξή τους (έτσι αναγκαστικά θα κλείσουν κάποια δημόσια πανεπιστήμια Κωλοπετινίτσας που εξυπηρετούν μόνο για τις εκλογικές ανάγκες της εκάστοτε κυβέρνησης)
  • χάραξη ενός επιχειρηματικού πλαισίου για τα βιώσιμα δημόσια πανεπιστήμια ώστε να επιβιώσουν στην αγορά ανώτατης παιδείας και να λειτουργήσουν ως στρατηγικοί θεσμοί στην ανάπτυξη της χώρας.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.