Της επανιδρύσεως έπεται η αναγέννηση

Την αναγέννηση του αγροτικού χώρου ζήτησε από τις Σέρρες ο Γιώργος Παπανδρέου (www.in.gr 08.01.09)

Παναΐαμ, που λέει κι ο καλυβιέρης.  Οι άλλοι μας επανίδρυσαν το κράτος, αυτοί θα μας ρίξουν  μια αναγέννηση στη γεωργία και μετά τρέχα να βρεις τίνος είναι το παιδί.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *