Η Δράμα στο Google Earth!

Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης για τη Δράμα, επιτέλους, στο Google Earth (και στο Google Maps). Στη φωτογραφία δεξιά φαίνεται το Πρώτο Γυμνάσιο/Λύκειο της πόλης (πρώην Γυμνάσιο Αρρένων) με τις χαρακτηριστικές δύο συστάδες πεύκων (που δυστυχώς αργοπεθαίνουν)· και το εθνικό στάδιο ακριβώς από πάνω. Δεξιότερα από την κάτω-δεξιά συστάδα των δέντρων του σχολείου βρίσκεται το πατρικό σπίτι!

Share