Ξέπλυμα βρώμικης ενημέρωσης

Τον Οκτώβριο του 2011 το επιστημονικό έντυπο Lancet δημοσίευσε σύντομο σημείωμα μελέτης για την αύξηση του αυτοκτονικού ιδεασμού στην Ελλάδα. Η μελέτη βρήκε πως σε διάστημα ενός μηνός περίπου τον Απρίλιο του 2011, έγιναν 34 απόπειρες αυτοκτονίας σε σύγκριση με τις 24 που είχαν γίνει στο ίδιο διάστημα το 2009, με αναφορά συγκεκριμένο δείγμα πληθυσμού.

Η μελέτη αυτή συζητήθηκε σε πολλά Ελληνόγλωσσα ιστολόγια στο τέλος του 2011 και κατά τη διάρκεια του 2012. Είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα, τα περισσότερα ιστολόγια που συζήτησαν την παραπάνω έρευνα έκαναν λόγο για αύξηση των αυτοκτονιών. Παρέλειψαν δηλαδή να διευκρινίσουν πως η παρατηρούμενη αύξηση σε ποσοστό 34% ήταν στις απόπειρες αυτοκτονίας και όχι στις αυτοκτονίες.

Τον Μάρτιο του 2013 το Βήμα δημοσίευσε είδηση με τίτλο «Επιθεώρηση Lancet: Σε έξαρση μεταδοτικές ασθένειες και αυτοκτονίες λόγω κρίσης στην Ελλάδα». Διατηρώντας την ημιμάθεια ή σκοπιμότητα των ιστολογίων που συζήτησαν την μελέτη του Lancet, το Βήμα κάνει αναφορά σε αυτοκτονίες και όχι σε απόπειρες αυτοκτονιών.

Αντί δηλαδή να ενημερώνει υπεύθυνα, το Βήμα ξεπλένει μια βρώμικη είδηση. Τα κουτσομπολιά ανάγονται σε είδηση δημοσιευμένη σε εφημερίδα εθνικής εμβέλειας. Έτσι αναπαράγεται ημιμάθεια, ανευθυνότητα, σκοπιμότητα.

Με βάση όμως τα νεώτερα δεδομένα για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη (PDF), έτσι όπως τα καταγράφει και αναλύει ο ΟΟΣΑ η Ελλάδα βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση όλων των ευρωπαϊκών χωρών με 3 αυτοκτονίες ανά 100.000. Επιπλέον στο διάστημα 1995-2010 οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά 6%. Και όπως καταγράφει ο Κώστας Φουντουλάκης στη μελέτη Trends in suicidality amid the economic crisis in Greece, δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ αυτοκτονιών και οικονομικής κρίσης.

Συμπληρωματική ενημέρωση μετά τη δημοσίευση του παραπάνω κειμένου:
Πέρα από τους συνδέσμους του αρχικού άρθρου παραπάνω, παραθέτω και τον εξής:
Επιστολή Κ Ν Φουντουλάκη στο έντυπο Lancet, Μάρτιος 2012.

Share

One thought on “Ξέπλυμα βρώμικης ενημέρωσης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *