Λιμάνι έχουν, να τους φέρουμε και θάλασσα

Θάλασσα στο Milwaukee βλέπει ο συντάκτης του Βήματος.  Είδε φάρο, είδε νερό, πού να τρέχει τώρα να ανοίξει κανέναν χάρτη για να δει πως πρόκειται για λίμνη κι όχι για θάλασσα.  Πρωτοπορία στην ενημέρωση!

Share