ΓΑΠΑ – IPRA

Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας έχουμε και στο Σικάγο.  Λέγεται Independent Police Review Authority.  Στελεχώνεται με πολιτικό προσωπικό (δηλαδή με άτομα εκτός αστυνομικού σώματος) και ερευνά περιστατικά παρόμοια με αυτά για τα οποία συστήνεται το ΓΑΠΑ.

Εκτός από καταγγελίες η υπηρεσία αυτή δέχεται και αναφορές για καλή και εξαιρετική συμπεριφορά αστυνομικών — κάτι που θα έπρεπε ίσως να κοιτάξει κι ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Επιπλέον η υπηρεσία αυτή δημοσιεύει σε μηνιαία βάση τις καταγγελίες που κρίνει ως βάσιμες και για τις οποίες διενεργεί παραπέρα πειθαρχικό έλεγχο.

Share

6 thoughts on “ΓΑΠΑ – IPRA

  1. Νομίζω ότι δεν θα δώσουν στην Ελλάδα την επιλογή αναφορών για καλή και εξαιρετική συμπεριφορά αστυνομικών για να περιορίσουν το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας. Θα παίρνει τηλέφωνο κάθε μάνα-αδερφή-κουνιάδα αστυνομικού για να επαινεί τον δικό της για να έχει ελαφρυντικά την επόμενη φορά που θα εκπυρσοκροτήσει το όπλο του!

  2. Σπύρο +1 🙂 🙂

    Νώτη, ευχαριστώ για τον σύνδεσμο. Βλέπω πως στην ιστοσελίδα της η αντίστοιχη αρχή στην Αγγλία παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για αστυνομικούς εναντίον των οποίων έχει υποβληθεί καταγγελία. Άλλη μια χρήσιμη ιδέα για τα δικά μας.

  3. Νομίζω ότι δεν θα δώσουν στην Ελλάδα την επιλογή αναφορών για καλή και εξαιρετική συμπεριφορά αστυνομικών για να περιορίσουν το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας. Θα παίρνει τηλέφωνο κάθε μάνα-αδερφή-κουνιάδα αστυνομικού για να επαινεί τον δικό της για να έχει ελαφρυντικά την επόμενη φορά που θα εκπυρσοκροτήσει το όπλο του!

  4. Σπύρο +1 🙂 🙂

    Νώτη, ευχαριστώ για τον σύνδεσμο. Βλέπω πως στην ιστοσελίδα της η αντίστοιχη αρχή στην Αγγλία παρέχει πληροφορίες και οδηγίες για αστυνομικούς εναντίον των οποίων έχει υποβληθεί καταγγελία. Άλλη μια χρήσιμη ιδέα για τα δικά μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *