Βαρύ και ανθυγιεινό

Η ΑΔΕΔΥ απήργησε στις 28 Μαρτίου 2007 διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα όσων εργάζονται στο Δημόσιο. Πάμε καλά;

Share

12 thoughts on “Βαρύ και ανθυγιεινό

 1. Θέμη κι εγώ αυτό σκέφτηκα μόλις το ‘δα. Λέω δεν μπορεί, μόνο για κάποιους περίεργους και ειδικούς κλάδους θα θέλουν την ένταξη στα ΒΑΕ. Γενική όμως φαίνεται να είναι η απαίτηση, με βάση το ψήφισμα της απεργίας (αρχείο Word).

  Η εκκρεμότητα και η αθέτηση υποσχέσεων για το Νέο Μισθολόγιο, τα ΒΑΕ, την υγιεινή και ασφάλεια κ.λ.π. βαθαίνει τη λιτότητα, τις ανισότητες, την υποβάθμιση δικαιωμάτων.

  […]

  Διεκδικούμε:

  […]

  Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των εργαζομένων στο Δημόσιο.

 2. Θέμη κι εγώ αυτό σκέφτηκα μόλις το ‘δα. Λέω δεν μπορεί, μόνο για κάποιους περίεργους και ειδικούς κλάδους θα θέλουν την ένταξη στα ΒΑΕ. Γενική όμως φαίνεται να είναι η απαίτηση, με βάση το ψήφισμα της απεργίας (αρχείο Word).

  Η εκκρεμότητα και η αθέτηση υποσχέσεων για το Νέο Μισθολόγιο, τα ΒΑΕ, την υγιεινή και ασφάλεια κ.λ.π. βαθαίνει τη λιτότητα, τις ανισότητες, την υποβάθμιση δικαιωμάτων.

  […]

  Διεκδικούμε:

  […]

  Άμεση ένταξη στα ΒΑΕ και των εργαζομένων στο Δημόσιο.

 3. Δίκιο έχουν. Δεν είναι ανθυγιεινό το να κάθεσαι και να καπνίζεις όλη μέρα;

 4. Δίκιο έχουν. Δεν είναι ανθυγιεινό το να κάθεσαι και να καπνίζεις όλη μέρα;

 5. Αν και το επιπεδο του είναι παρόμοιο με το αναφερθεν, δεν έχετε δίκιο στο συγκεκριμένο

  Το ζήτημα των ΒΑΕ

  Ειδικά για την επέκταση του συστήματος των ΒΑΕ αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με σημαντικές θετικές κυρίως επιδράσεις για τις πραγματικές αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων στους ΟΤΑ, καθώς η σχετική πρόταση της ΑΔΕΔΥ προβλέπει:
  την μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης στους εργαζόμενους που υπάγονται στο σύστημα κατά 5 χρόνια,
  τη χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη με τα κατά γενικά όρια ηλικίας και όχι με τα μειωμένα κατά 5 έτη που θα ισχύσουν για τα ΒΑΕ,
  τη θεσμοθέτηση και την καταβολή επασφαλίστρου ΒΑΕ αντίστοιχου με εκείνο που εκείνο που ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ (1,40% ο εργαζόμενος και 2,20% ο εργοδότης).

  Η άποψη των συνδικάτων για το θέμα είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υφίστανται μια χρόνια αδικία, καθώς με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση επετεύχθει μια πλήρης εξίσωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης με τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.Επιπλέον η ένταξη στον κανονισμό περί ΒΑΕ περίπου 50.000 δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ, δικαιολογείται από τον αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο που διακρίνει την απασχόληση πολλών δημοσίων υπαλλήλων σε διάφορους τομείς. Επισημαίνεται ότι επί του παρόντος οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις περί ΒΑΕ ανέρχονται σε περίπου 700.000.

  Ενδεικτικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων τους οποίους αφορά η πρόταση είναι οι εργαζόμενοι:
  στην καθαριότητα,
  στα νοσοκομεία,
  στα νεκροταφεία,
  στα στρατιωτικά εργοστάσια,
  στο Χημείο του κράτους και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

  Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η επέκταση των ΒΑΕ στο δημόσιο αποτελεί χρόνιο αίτημα των συνδικάτων, η παρούσα επανατοποθέτηση του διακρίνεται από νέα δεδομένα. Πρώτα από όλα σύμφωνα με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο προβλέπεται επανακαθορισμός των ΒΑΕ με ειδικό προεδρικό διάταγμα, το οποίο οφείλει να εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2004. Δεύτερον, η προβολή του αιτήματος πραγματοποιήθηκε με την συντονισμένη κινητοποίηση αρκετών κλαδικών Ομοσπονδιών που εντάσσονται στην ΑΔΕΔΥ. Οι Ομοσπονδίες αυτές προχώρησαν στην καταγραφή των δυσμενών συνθηκών εργασίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στη συνέχεια υπέγραψαν από κοινού την πρόταση της ΑΔΕΔΥ. Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρή ένδειξη της σημασίας που αποδίδουν οι ίδιες στο περιεχόμενο του αιτήματος. Τέλος, σύμφωνα με τις θέσεις των συνδικάτων στο δημόσιο παρατηρούνται σημαντικά κενά και καθυστερήσεις στην εφαρμογή και την τήρηση της κανονιστικής νομοθεσίας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα μόνο σε 352 από τις 1.040 δημόσιες υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από επικινδυνότητα να εντοπίζεται η ύπαρξη επιτροπών για την υγιεινή και ασφάλεια. Παράλληλα σπανίως διαπιστώνεται στις δημόσιες υπηρεσίες η παρουσία γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας.

 6. Αν και το επιπεδο του είναι παρόμοιο με το αναφερθεν, δεν έχετε δίκιο στο συγκεκριμένο

  Το ζήτημα των ΒΑΕ

  Ειδικά για την επέκταση του συστήματος των ΒΑΕ αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με σημαντικές θετικές κυρίως επιδράσεις για τις πραγματικές αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων στους ΟΤΑ, καθώς η σχετική πρόταση της ΑΔΕΔΥ προβλέπει:
  την μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης στους εργαζόμενους που υπάγονται στο σύστημα κατά 5 χρόνια,
  τη χορήγηση προσαύξησης στη σύνταξη με τα κατά γενικά όρια ηλικίας και όχι με τα μειωμένα κατά 5 έτη που θα ισχύσουν για τα ΒΑΕ,
  τη θεσμοθέτηση και την καταβολή επασφαλίστρου ΒΑΕ αντίστοιχου με εκείνο που εκείνο που ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ (1,40% ο εργαζόμενος και 2,20% ο εργοδότης).

  Η άποψη των συνδικάτων για το θέμα είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υφίστανται μια χρόνια αδικία, καθώς με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση επετεύχθει μια πλήρης εξίσωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης με τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.Επιπλέον η ένταξη στον κανονισμό περί ΒΑΕ περίπου 50.000 δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ, δικαιολογείται από τον αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο που διακρίνει την απασχόληση πολλών δημοσίων υπαλλήλων σε διάφορους τομείς. Επισημαίνεται ότι επί του παρόντος οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις περί ΒΑΕ ανέρχονται σε περίπου 700.000.

  Ενδεικτικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων τους οποίους αφορά η πρόταση είναι οι εργαζόμενοι:
  στην καθαριότητα,
  στα νοσοκομεία,
  στα νεκροταφεία,
  στα στρατιωτικά εργοστάσια,
  στο Χημείο του κράτους και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

  Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι αν και η επέκταση των ΒΑΕ στο δημόσιο αποτελεί χρόνιο αίτημα των συνδικάτων, η παρούσα επανατοποθέτηση του διακρίνεται από νέα δεδομένα. Πρώτα από όλα σύμφωνα με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο προβλέπεται επανακαθορισμός των ΒΑΕ με ειδικό προεδρικό διάταγμα, το οποίο οφείλει να εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2004. Δεύτερον, η προβολή του αιτήματος πραγματοποιήθηκε με την συντονισμένη κινητοποίηση αρκετών κλαδικών Ομοσπονδιών που εντάσσονται στην ΑΔΕΔΥ. Οι Ομοσπονδίες αυτές προχώρησαν στην καταγραφή των δυσμενών συνθηκών εργασίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στη συνέχεια υπέγραψαν από κοινού την πρόταση της ΑΔΕΔΥ. Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρή ένδειξη της σημασίας που αποδίδουν οι ίδιες στο περιεχόμενο του αιτήματος. Τέλος, σύμφωνα με τις θέσεις των συνδικάτων στο δημόσιο παρατηρούνται σημαντικά κενά και καθυστερήσεις στην εφαρμογή και την τήρηση της κανονιστικής νομοθεσίας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα μόνο σε 352 από τις 1.040 δημόσιες υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από επικινδυνότητα να εντοπίζεται η ύπαρξη επιτροπών για την υγιεινή και ασφάλεια. Παράλληλα σπανίως διαπιστώνεται στις δημόσιες υπηρεσίες η παρουσία γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας.

 7. Τους καημένους τους δημόσιους υπαλλήλους τι τραβάνε… Ενώ τα παλιόπαιδα του ιδιωτικού τομέα όλα στα πόδια τους τα έχουν.

 8. Τους καημένους τους δημόσιους υπαλλήλους τι τραβάνε… Ενώ τα παλιόπαιδα του ιδιωτικού τομέα όλα στα πόδια τους τα έχουν.

 9. Σοβαρά τώρα, αυτοί της ΑΔΕΔΥ είναι οι καλύτεροι μαθητές της τούρκικης διπλωματίας. Βάζουν συνέχεια απαιτήσεις στο τραπέζι για να έχουν να παζαρεύουν.

 10. Σοβαρά τώρα, αυτοί της ΑΔΕΔΥ είναι οι καλύτεροι μαθητές της τούρκικης διπλωματίας. Βάζουν συνέχεια απαιτήσεις στο τραπέζι για να έχουν να παζαρεύουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *