Το geographic web ως τουριστικός οδηγός

Στο Google Earth, υπάρχει το layer που ονομάζεται Geographic Web. Μας επιτρέπει να δούμε, μεταξύ άλλων, τα σημεία όπου διάφοροι χρήστες έχουν τραβήξει φωτογραφίες. Οι πυκνότητες των συστάδων από τέτοια σημεία επιτρέπει να προσδιορίσουμε δημοφιλείς προορισμούς σε μια περιοχή.


Οι τέσσερεις φωτογραφίες παραπάνω είναι από το Amsterdam (πάνω αριστερά), Dublin (πάνω δεξιά), Αθήνα (κάτω αριστερά), και Chicago (κάτω δεξιά).

Οι πυκνές συστάδες φωτογραφιών (μπλέ σημεία) φανερώνουν δημοφιλεί σημεία στις πόλεις αυτές. Ενδεικτικά έχω περικυκλώσει μερικές συστάδες, όπως η πλατεία Dam του Amsterdam, η Ha’penny γέφυρα του Dublin, η Ακρόπολη της Αθήνας, και το συντριβάνι Buckingham του Chicago.

Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς την εμφάνιση νέων δημοφιλών σημείων σε διάφορες πόλεις, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των χρηστών που δημοσιεύει φωτογραφίες στο Google Earth.

Η πυκνότητα των συστάδων, και συνεπώς η τοποθεσία των δημοφιλών σημείων σε μια περιοχή, μπορούν να υπολογιστούν από τη στιγμή που η Google θα επιτρέψει την απεριόριστη χρήση του γεωγραφικού API της.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *