Ελλάς-Ιλινουά, σημειώσατε: Χί

Περαίωση εσείς, tax amnesty εμείς.  Ο κυβερνήτης του Illinois κήρυξε φορολογική αμνηστία για οσους κλείσουν εκκρεμείς υποθέσεις μέσα στις επόμενες βδομάδες.  Από σύμπτωση, υπουργός οικονομικών στην πολιτεία του Illinois είναι ο ομογενής Αλέξης Γιαννούλιας.

Share