Ημερολόγιο Καταστρώματος, 14

Ο πολιτισμός του Πολύδωρα, οι βόλτες του Βενιζέλου στη blogόσφαιρα και η φωτογραφία της εβδομάδας.

  • Διάρκεια: 11:47
  • Περιεχόμενα:
    • Ο νομικός πολιτισμός και ανθρωπισμός, ή πώς ο Βύρωνας Πολύδωρας μας δουλεύει όλους ψιλό γαζί
    • Οι άγαρμπες βόλτες του Ευάγγελου Βενιζέλου στην blogόσφαιρα
    • Η φωτογραφία της βδομάδας

ΟΗλεκτρικός Θησέας (ερμηνεία Παύλος Σιδηρόπουλος, Μαρία Φωτίου) ακούγεται με άδεια της Μαρίας Φωτίου.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *