Ο ανεύθυνος, ο ανίδεος, ο αμέτοχος, και ο αδιάφορος

Ο ανεύθυνος: Υπουργός Δημοσίας Τάξης, αρμόδιος υποτίθεται και για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες πολίτες. Με δική του απόφαση καταργήθηκαν αυτοστιγμή εκατομμύρια εν ισχύ διαβατήρια. Οι κάτοχοί τους αναγκάστηκαν να εκδώσουν νέα, βιώνοντας μια απαράδεκτη κατάσταση την οποία έχει περιγράψει με τα μελανότερα χρώματα ο Συνήγορος του Πολίτη: αυθαιρεσίες των αρχών, μετακύληση ευθύνης, λειψές πληροφορίες, απαράδεκτες συνθήκες εξυπηρέτησης.

φαινόμενα δυσλειτουργίας τα οποία προδίδουν ότι μέχρι στιγμής έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερο βάρος στην ασφάλεια των διαβατηρίων απ’ όσο στον εξορθολογισμό της διαδικασίας, στην αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, στην εγγύηση των δικαιωμάτων τους και στην εφαρμογή πρακτικών χρηστής διοίκησης

Με δύο ειδικές εκθέσεις κόλαφο (έκθεση 1η: ταλαιπωρία εσωτερικού, έκθεση 2η: ταλαιπωρία εξωτερικού) , ο Συνήγορος εγκαλεί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να διαπιστώσει πως απευθύνεται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 21ο αιώνα. Θα περίμενε κανείς να ευαισθητοποιηθεί ο Υπουργός. Μια τέτοια προσδοκία όμως αποδεικνύεται μάταιη. Ανεύθυνος λοιπόν ο κ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ντροπή του.

Ο ανίδεος: Πρωθυπουργός, πολιτικός και λειτουργικός προϊστάμενος ενός αποδεδειγμένα ανεύθυνου Υπουργού Δημοσίας Τάξης. Παραμένει ατάραχος από την παταγώδη αποτυχία του Υπουργού του να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες για τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν νέο διαβατήριο. Είναι δυνατόν Πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας να μην ενημερώνεται για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών, ειδικά όταν αυτά τα ζητήματα γίνονται αντικείμενο έντονης κριτικής από τον Συνήγορο του Πολίτη; Ανίδεος λοιπόν για την συγκεκριμένη υποχρέωσή του ο κ. Πρωθυπουργός.

Ο αμέτοχος: Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του οποίου ο θεσμικός ρόλος είναι, μεταξύ άλλων, να ελέγχει την κυβέρνηση. Προφανώς, όμως, για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα διαβατήρια και οι απαξιωτικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη διαδικασία έκδοσης, δεν αποτελούν ουσιαστικό ζήτημα. Ακόμη κι όταν μια Ανεξάρτητη Αρχή ,που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, ασκεί τόσο έντονη κριτική στην κυβέρνηση, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο αρχηγός του κωφεύουν. Θα έπρεπε να σκύψουν πάνω από τα καθημερινά προβλήματα των Ελλήνων και να αναδείξουν το ζήτημα των διαβατηρίων σε κεντρικό θέμα ελέγχου της κυβέρνησης όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης. Αμέτοχος λοιπόν ο κ. Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αφού δεν έχει επιληφθεί ακόμη του σοβαρότατου αυτού θέματος.

Ο αδιάφορος: Τύπος που πέρα από κάποια χαβαλέ δημοσιεύματα δεν ασχολήθηκε με το θέμα των διαβατηρίων σε βάθος. Διότι η συστηματική δημοσιογραφική έρευνα, η αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων, και το καλόπιστο αλλά αυστηρό στρίμωγμα των αρμοδίων μέσω του τύπου, αποτελούν μάλλον παρελθόν για την Ελλάδα. Αδιάφορος λοιπόν ο Τύπος, αυτή η τέταρτη εξουσία που ξεσαλώνει πια με ιατροδικαστικές εκθέσεις περι διεργερτικών ουσιών στο κορμί ενός δολοφονημένου.

Το φωτογραφικό υλικό είναι από τις ιστοσελίδες του πρωθυπουργού, του Υπ. Δημόσιας Τάξης, και του ΠΑΣΟΚ. Χρησιμοποιούνται ως έργο στον δημόσιο τομέα (public domain). Τα λογότυπα των εφημερίδων είναι από τις ιστοσελίδες τους και χρησιμοποιούνται με καλή πίστη (fair use).

Share