• Τίποτε δεν προκαλεί έκπληξη πλέον. Τά ΜΜΕ κυριαρχούν, διαστρέφουν την ατζέντα της ρουκέτας σε κάμερες-προσωπικά δεδομένα, γιατί, δυσκολεύονται να αναλύουν το ζήτημα της τρομοκρατίας. Διαστρέφουν την επικαιρότητα της πολιτικοκρατικής ευθύνης των απαλλαγών σε δημοσίευση-προσωπικά δεδομένα, γιατί, δυσκολεύονται να αναλύουν σενάρια απαλλαγών και τί εξυπηρετούν.
    Τα ΜΜΕ εμποδίζονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές;

  • Τίποτε δεν προκαλεί έκπληξη πλέον. Τά ΜΜΕ κυριαρχούν, διαστρέφουν την ατζέντα της ρουκέτας σε κάμερες-προσωπικά δεδομένα, γιατί, δυσκολεύονται να αναλύουν το ζήτημα της τρομοκρατίας. Διαστρέφουν την επικαιρότητα της πολιτικοκρατικής ευθύνης των απαλλαγών σε δημοσίευση-προσωπικά δεδομένα, γιατί, δυσκολεύονται να αναλύουν σενάρια απαλλαγών και τί εξυπηρετούν.
    Τα ΜΜΕ εμποδίζονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές;