Μετανάστευση στις ΗΠΑ – Μέρος 2ο: Ειδικά

Ενημέρωση 26.07.2019: τα σχόλια στο άρθρο αυτό έχουν απενεργοποιηθεί επειδή η συζήτηση έχει κλείσει τον κύκλο της και έχουν καλυφθεί οι περισσότερες ερωτήσεις.

Στο 1ο μέρος είδαμε τις 4 βασικές οδούς μετανάστευσης στις ΗΠΑ: κλήρωση, πρόσκληση από συγγενείς α’ βαθμού, εργοδοσία, και σπουδές. Κατά κανόνα η μετανάστευση ξεκινά με μια εργοδοτική θέωρηση (βίζα) H1B. Ο κάτοχος της θεώρησης αυτής μπορεί να κάνει αίτηση για μόνιμη παραμονή (resident alien, δηλαδή πράσινη κάρτα). Η πράσινη κάρτα είναι ισόβια (ή παραδίδεται μόλις ο κάτοχος πολιτογραφηθεί) αλλά πρέπει να ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια — η ανανέωση είναι τυπική και εύκολη. Πρακτικά, οι περισσότεροι κάτοχοι πράσινης κάρτας πολιτογραφούνται πριν χρειαστεί να ανανεώσουν την κάρτα τους. Οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν συμπληρώσει 5ετία μπορούν να πολιτογραφηθούν εύκολα, συμπληρώνοντας μια απλή αίτηση και περνώντας εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας και πολιτικής αγωγής.

Κομβικό σημείο της μεταναστευτικής διαδικασίας είναι η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου (permanent resident ή resident alien, πράσινη κάρτα). Με εξαίρεση τις οικογενειακές μετακλήσεις και τις αιτήσεις ασύλου, πράσινες κάρτες χορηγούνται σε πέντε κατηγορίες αιτούντων. Οι κατηγορίες αυτές απαριθμούνται με βάση την υποπαράγραφο της μεταναστευτικής νομοθεσίας που τις περιγράφει.

  • EB1 – εργαζόμενοι προτεραιότητας. 40.000 πράσινες κάρτες δίνονται κάθε χρονο σε μετανάστες με εξαιρετικές ικανότητες στις επιστήμες, τέχνες, εκπαίδευση, επιχειρήσεις ή αθλητισμό. Καθώς σε και μετανάστες που είναι εξαιρετικοί καθηγητές ή ερευνητές με τουλάχιστον τριετή εμπειρια διδασκαλίας ή έρευνας και με διεθνή αναγνώριση. Τέλος στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα διοικητικά και εκτελεστικά στελέχη εταιρειών που μετατίθενται στις ΗΠΑ.

EB2 – Άλλες 40.000 πράσινες κάρτες απονέμονται ετησίως σε επαγγελματίες με διδακτορικό ή άλλο μεταπτυχιακό τίτλο ή άτομα διακεκριμένων ικανοτήτων στις επιστήμες, τεχνες ή επιχειρήσεις.

EB3 – Εξειδικευμένοι εργάτες. Για την κατηγορία αυτή απονέμονται 10.000 κάρτες κάθε χρόνο. H κατηγορία αυτή έχει ατονήσει αφού ο χρόνος αναμονής ξεπερνά πλέον τα 5 χρόνια.

EB4 – Ειδική κατηγορία, με 10.000 κάρτες ετησίως για θρησκευτικούς λειτουργούς καθώς και για αλλοδαπούς εργαζόμενους σε αμερικανικές υπηρεσίες.

EB5 – Επενδυτές. Κάθε χρόνο δίνονται 10.000 πράσινες κάρτες σε άτομα που κάνουν μεγάλες επενδύσεις στις ΗΠΑ. Για την κατηγορία αυτή απαιτείται επένδυση τουλάχιστον $500.000 που να δημιουργεί 10 θέσεις εργασίες, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές και ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Οι κατηγορίες που αφορούν πιθανούς μετανάστες από την Ελλάδα είναι κυρίως οι EB1 και EB2, και σε δεύτερο βαθμό η EB3.

Για τις περισσότερες κατηγορίες παραπάνω απαιτείται γνωμάτευση του υπουργείου εργασιας (Labor Certification) που να πιστοποιεί πως ο αιτών πράσινη κάρτα δεν στερεί κάποιον πολίτη των ΗΠΑ από την θέση εργασίας που πρόκειται να καταλάβει. Η διαδικασία γνωμάτευσης είναι χρονοβόρα και μπορεί να οδηγήσει σε εξεύρεση αμερικανού πολίτη με παρόμοιες ικανότητες. Σημειώστε πάντως πως σε κάποιες υποπεριπτώσεις της EB2 είναι δυνατον να απαλλαχθεί ο αιτών από την υποχρέωση γνωμάτευσης του υπουργείου εργασίας αν συντρέχουν λόγοι εθνικού συμφέροντος (National Interest Waiver). Η απαλλαγή αυτή εξαρτάται από τις ανάγκες των ΗΠΑ για συγκεκριμένο εργατικό δυναμικό. Είναι μάλλον αναγκαία η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένο δικηγόρο που θα γνωρίζει αν είναι δυνατή η συγκεκριμένη απαλλαγή.

Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας EB1 θεωρούνται πως πληρούν τις προδιαγραφές για National Interest Waiver. Έτσι για την κατηγορία αυτή δεν απαιτείται γνωμάτευση του υπουργείου εργασίας και η χορήγηση της κάρτας είναι πιο γρήγορη (12-18 μήνες). Για την πρώτη υποκατηγορία της EB1, δηλαδή για άτομα «με εξαιρετικές ικανότητες στις επιστήμες, τέχνες, εκπαίδευση, επιχειρήσεις ή αθλητισμό», δεν χρειάζεται καν εργοδοτική προσφορά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση αυτοδικαίως. Ως εξαιρετικές ικανότητες η μεταναστευτική υπηρεσία θεωρεί τα διεθνή βραβεία (π.χ. Nobel, Oscar κτλ) και γενικώς τα τεκμήρια διεθνούς αναγνώρισης. Θεωρητικά, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος θα μπορούσε να ζητήσει πράσινη κάρτα σ’ αυτή την υποκατηγορία, καταθέτοντας την συμπληρωμένη αίτηση στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Για τις άλλες δυο υποκατηγορίες της EB1 καθώς και για τις κατηγορίες EB2 και EB3 είναι απαραίτητη η εργοδοτικη προσφορά. Στην περιπτωση αυτή κάποιοι εργοδότες αναλαμβάνουν και το κόστος για την απόκτηση της πράσινης κάρτας. Άλλοι εργοδότες καλύπτουν τα έξοδα ως ένα ποσό. Μερικοί εργοδότες προτιμούν να προσφέρουν γραμματειακή υποστήριξη αλλά όχι οικονομική. Οι περισσότεροι εργοδότες πάντως αποφεύγουν τους υποψήφιους εργαζομένους με μεταναστευτικές εκκρεμότητες, κυρίως λόγω των περιπλοκων διαδικασιών.

Για την πράσινη κάρτα ειναι απαραίτητη η ιατρική γνωμάτευση (κόστος εξέτασης και πιθανών εμβολιασμών, περίπου $500-$1000).

Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Πως η μετανάστευση στις ΗΠΑ είναι σχετικά δύσκολη και πως η προσφορότερη οδός είναι μέσω εργοδοτικής βίζας H1B. Είναι απαραίτητη η προσφορά θέσης εργασίας από εταιρεία που έχει την υπομονή και τη διάθεση να αναλάβει τη διαδικασία έκδοσης βίζας. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε υψηλές τεχνολογίες και σε τεχνολογίες αιχμής είναι κατά κανόνα διατεθιμένες να αναλάβουν το ρίσκο και τα έξοδα για να φέρουν έναν καλό εργαζόμενο από την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Συνεπώς, άτομα με καλή επαγγελματική κατάρτιση και εξαιρετική ευχέρεια στα αγγλικά έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Οι τεχνολογικές εταιρείες που θα χορηγήσουν βίζα H1B θα περάσουν τον υποψήφιο εργαζόμενο απο συνεντεύξεις και δοκιμασίες αξιολόγησεις. Θα κάνουν δύσκολες τεχνικές ερωτήσεις και αναπόφευκτα ο υποψήφιος θα βρεθει κάποια στιγμή να μην γνωρίζει την απάντηση. Η συμπεριφορά του υποψήφιου κάτω από τις συνθήκες αυτές παίζει μεγάλο ρόλο. Άτομα που δεν θα διστάσουν να δείξουν ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας από άτομα που θα προσπαθήσουν να μπαλώσουν μια πρόχειρη απάντηση. Κανείς εργοδότης δεν περιμένει από κάποιον υποψήφιο να γνωρίζει τα πάντα. Περιμένουν όμως να γνωρίζετε τις δυνατότητές σας και τα όριά σας.

Μεγάλο ρόλο στις συνεντεύξεις αυτές παίζουν και οι ερωτήσεις κρίσεως· ερωτήσεις δηλαδή που δεν έχουν μόνο μια ορθή απάντηση (δέστε για παράδειγμα την ιστορία με την ερώτηση για τα καλύματα των υπονόμων). Πολλές εταιρείες έχουν ιστοσελίδες με εξαιρετικό υλικό για την προετοιμασία του υποψήφιου (πχ Boston Consulting Group). Ταυτόχρονα όμως πολλές εταιρείες με διάθεση χορήγησης βίζας H1B περιορίζουν τις συνεντεύξεις μόνο για απόφοιτους συγκεκριμένων πανεπιστημίων (μεταξύ των οποίων όμως σπανίως συμπεριλαμβάνονται τα Ελληνικά ΑΕΙ).

Συνέχεια στο 3ο μέρος της σειράς αυτής: ειδικά θέματα μετανάστευσης στις ΗΠΑ σχετικά με εργοδοσία και άδειες εργασίας.

Share

74 thoughts on “Μετανάστευση στις ΗΠΑ – Μέρος 2ο: Ειδικά

 1. Θενξ και για το δεύτερο μέρος Λεωνίδα!

 2. Pingback: Ενοικιάζεται: Πληροφορίες Εντός « digital-era

 3. Pingback: Προτεινόμενη ανάρτηση | Graduate Schemes στη Βρετανία από τον NdN « digital-era

 4. Pingback: Μικρά, ενδιαφέροντα, χρήσιμα | oraelladas.gr

 5. Pingback: Λίγα λόγια για την καινούρια αρχή στην Αγγλία « digital-era

 6. Pingback: Προτεινόμενες αναρτήσεις: Μετανάστευση στις ΗΠΑ « digital-era

 7. Pingback: Λίγα λόγια για τα έξοδα στην Αγγλία « digital-era

 8. Pingback: Ελλάδα-Αγγλία με οικογένεια μέρος 2 « nation of two plus one

 9. Pingback: Ελλάδα – Αγγλία με οικογένεια μέρος 3 « nation of two plus one

 10. Pingback: Ελλάδα – Αγγλία με οικογένεια μέρος 4 « nation of two plus one

 11. Pingback: Μετανάστευση στις ΗΠΑ – Μέρος 1ο: Γενικά | λ:ηρ

 12. αν πασ αμερικη εινε  ευκολο να παντρευτεις και να μεινεις εκει?

 13. Pingback: Λίγα λόγια για τη δουλειά στην Αγγλία « digital-era

 14. Pingback: Λίγα λόγια για τα άσχημα στην Αγγλία « digital-era

 15. Pingback: Λίγες ερωτήσεις για τη μετακίνηση στην Αγγλία « digital-era

 16. καλησπερα δεν ξερω αν θα δεις το σχολιο μου παντως θα ηθελα να σε ρωτησω αν γινεται να βγαλω πρασινη καρτα χωρις να εχω οικογενεια η να σπουδαζω και τετοια απλως θελω να εγκατασταθω μονιμα στοις ΗΠΑ ειμαι 18 μολις τελιωσα το σχολειο και δεν σπουδαζω δηλαδη θελω να σε ρωτησω αν γινεται να παω και να βρω ενα απλο διαμερισμα και μια απλη δουλεια πχ υπαλληλος σε καποιο μαγαζι η σερβιορος και γενικα τετοιες δουλειες

  • Ο μόνος τρόπος που μπορώ να φανταστώ για την περίπτωσή σου, είναι η πράσινη κάρτα μέσω κλήρωσης (για περισσότερες πληροφορίες δες εδω: https://www.dvlottery.state.gov/ Οι πιθανότητες να κερδίσεις έτσι πράσινη κάρτα είναι ελάχιστες.

   Αν έρθεις με τουριστική βίζα και ψάξεις για δουλειά και διαμονή, ίσως να βρεις κάτι. Θα είσαι όμως παράνομος, πράγμα που σημαίνει εκμετάλλευση από εργοδότες (χαμηλότερο μεροκάματο, ανεπαρκή κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, κτλ). Κι αν σε πιάσουν το πιθανότερο είναι να σε απελάσουν στην Ελλάδα.

   • δηλαδη αν παω στην πρεσβια δεν θα μου επιτρεψουν να βγαλω. επισης πιο παλια που ο κοσμος εφευγε για αμερικη και δεν ειχε γνωσεις πως επερνε την καρτα αν και εχουν αλλαξει τα χρονια    επισης για πιο λογο δεν μπορω να βγαλω ακριβως        σε ευχαριστω για τον χρονο σου παντως

 17. Καλησπερα και απο εμενα.
  Το εχω καιρο στο μυαλο μου για ΗΠΑ αλλα μεχρι τωρα δεν ειχα ασχοληθει σοβαρα.Ηξερα οτι ειναι εξαιρετικα δυσκολο η μεταναστευση στις ΗΠΑ αλλα τωρα μου μοιαζει πλεον αδυνατο.

  Επειδη βλεπω οτι γνωριζεις πολλα,ειμαι 26 χρονων με πτυχιο φαρμακευτικης απο Ιταλια.Δεν εχω συγγενη στην Αμερικη.Εχεις ιδεα πως ειναι η δουλεια των φαρμακοποιων εκει?Και αν το πτυχιο απο Ιταλια ειναι αρκετο?Ενδιαφερομαι κυριως για Νεα Υορκη.

  Ευχαριστω εκ των προτερων!

  • Στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ, η άδεια για εξάσκηση επαγγέλματος φαρμακοποιού απαιτεί μεταπτυχιακό/επαγγελματικό τίτλο σπουδών, διδακτορικού επιπέδου (πχ, D.Pharm.).

   Η πλειοψηφία των φαρμακοποιών στις ΗΠΑ (γύρω στα 2/3) είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι σε εμπορικά καταστήματα που διαθέτουν φαρμακείο (πχ, supermarkets). Οι υπόλοιποι εργάζονται ως νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί ή σε εταιρείες προμήθειας χρόνιων φαρμάκων. Αρκετοί εργάζονται σε φαρμακοβιομηχανίες και κάποιοι διατηρούν (ακόμη) ιδιωτικά φαρμακεία τα οποία όσο πάει και σπανίζουν.

   Ο διάμεσος μισθός ενός φαρμακοποιού στις ΗΠΑ είναι γύρω στις $100,000/έτος.

 18. geia sas thelw na metanasteysw sthn ameriki exw kai dyo paidia poios mporei na me voithisei stelnontas mou plirofories?tha vrw efkola douleia?exw teliwsei pliroforiki sto tee. eyxaristw ek ton proteron

  • Γενικές πληροφορίες περιέχονται στα τρία άρθρα για την μετανάστευση στις ΗΠΑ. Ειδικές πληροφορίες προσπαθώ να προσφέρω όταν μου γίνονται συγκεκριμένες ερωτήσεις.

  • Καλησπέρα!.Είμαι 26 ετών.είμαι παντρεμένη
   με 2 παιδιά.θέλω να μεταναστεύσω στην Αμερική.θα ήθελα να προλάβουμε την σχολική χρονιά του παιδιού.
   Σκεύτομαι απλά να κόψω τα εισιτήρια να πάρω τα παιδιά και να φύγω.ή να πάω πρώτα εγώ
   να δω μήπως βρώ καμιά δουλειά και μετά να πάρω τα παιδιά? επίσης θέλω να ρωτήσω η τουριστική
   βίζα πώς βγαίνει? είναι αυτή που βγάζουν στα πρακτορεία όταν κόβεις τα εισιτήρια?είμαι απελπισμένη κάτι πρέπει να κάνω.γιατί ήμαστε άνεργοι και οι δύο με δυο παιδιά δεν τα βγάζουμε πέρα.
   να προσθέσω ότι έχω γνωστούς στη Φλόριντα. οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα την υπηκοότητα.
   και την ξαδέλφη μου στον Καναδά η οποία έχει πάρει την Καναδέζικη υπηκοότητα.Τι με συμβουλεύετε να κάνω?

   • Νομίμως είναι σχεδον απίθανο να μπεις στις ΗΠΑ με πρόθεση να αναζητήσεις εργασία. Αν ταξιδέψεις ως τουρίστρια και στη συνέχεια αναζητήσεις και βρεις εργασία, θα έχεις παρανομήσει. Οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά οδυνηρές (απέλαση, απαγόρευση εισόδου στη χώρα κτλ).

    Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες και συμπονώ. Αλλά θα πρέπει να σταθμίσεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις τώρα με τις δυσκολίες που θα προκύψουν από την παράνομη εργασία στις ΗΠΑ.

    Όπως έχω γράψει και σε άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια θέση, αν έρθεις με τουριστική βίζα και ψάξεις για δουλειά και διαμονή, ίσως να βρεις κάτι. Θα είσαι όμως παράνομη, πράγμα που σημαίνει εκμετάλλευση από εργοδότες (χαμηλότερο μεροκάματο, ανεπαρκή κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, κτλ). Κι αν σε πιάσουν το πιθανότερο είναι να σε απελάσουν στην Ελλάδα.

    Οι γνωστοί σε Florida και Καναδά δεν μπορούν να σε βοηθήσουν μεταναστευτικά. Θα σε φιλοξενήσουν ίσως για λίγο καιρό. Και μπορεί να σε δικτυώσουν με άλλους Έλληνες και τελικά να βρεις μαύρη εργασία. Δίχως τα απαραίτητα δικαιολογητικά όμως δεν θα έχεις ασφάλιση για τα παιδιά. Θα δυσκολευτείς στις συναλλαγές σου με το δημόσιο. Και θα ζεις με τον φόβο της απέλασης που θα έχει τραυματικές συνέπειες για την οικογένειά σου.

    Το ρίσκο δηλαδή είναι μεγάλο. Αν αξίζει να το πάρεις εξαρτάται από τις παρούσες συνθήκες που αντιμετωπίζεις.

    Αν προσπαθήσεις να βγάλεις τουριστική βίζα, επίσης θα δυσκολευτείς αυτό τον καιρό. Οι προξενικές αρχές των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι επιφυλακτικές όταν άνεργοι ή ημι-άνεργοι, με ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία που να τους κρατούν στην Ελλάδα, ζητούν τουριστικές βίζες.

    • kserw kapoion ton opoion kalese o filos toy ap ton kanada gia douleia kai se 6 mines tha parei kai ti gynaika toy me ta paidia.An paw san toyristria kai vrw mia doyleia den yparxei periptosi na me kalesei o ergodotis kai na epistrepsw kai na kanw thn diadikasia ap thn arxh? sas eyxaristw para poli gia tin bohtheia sas.

     • Η τουριστική βίζα έχει ως προϋποθεση την έλλειψη σκοπιμότητας (πρόθεσης) μετανάστευσης. Συνεπώς αν επιδιώξεις εργασία με τουριστική βίζα, θα παρανομήσεις. Γι αυτό άλλωστε και το προξενείο των ΗΠΑ είναι επιφυλακτικό με τις τουριστικές βίζες σε Έλληνες αυτό τον καιρό. Επειδή πιστεύουν πως πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν πρόθεση να μεταναστεύσουν ακόμη και παρανόμως.

      Για τον Καναδά δεν γνωρίζω πώς έχουν τα πράγματα και δεν μπορώ να σχολιάσω για την περίπτωση που αναφέρεις — ειδικά χωρίς συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες.

      Υποθετικά όμως, ας πούμε πως παίρνεις τουριστική βίζα και έρχεσαι στις ΗΠΑ να αναζητήσεις δουλειά (κάτι, που όπως είμαμε ήδη είναι παράνομο). Έστω λοιπόν πως παίρνεις το ρίσκο της παρανομίας. Τι δουλειά θα αναζητήσεις και πού;

      Μεγάλοι εταιρικοί εργοδότες δεν θα σε προσλάβουν επειδή δεν έχεις άδεια εργασίας. Ένας μικρός εργοδότης μπορεί να πάρει το ρισκο και να σε προσλάβει στη ζούλα. Γιατί να το κάνει; Τι όφελος θα έχει παρανομώντας;

 19. Υπαρχουν σαιτ που ζητανε πτυχιουχους απο ευρωπη για ΗΠΑ?

  • και αν παρεις πρασινη καρτα για τον καναδα, ειναι πιο ευκολο μετα να περασεις στις ΗΠΑ?

   • Δεν γνωρίζω sites που δημοσιεύουν θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν ευρωπαϊκό πτυχίο. Αλλά πολλές θέσεις εργασίας που είναι κατάλληλες για ευρωπαίους και μπορεί να οδηγήσουν σε Η1Β δημοσιεύονται στα εξής sites:

    http://www.linkedin.com και http://www.careerbuilder.com

    Δεν είμαι βέβαιος πως η καναδική πράσινη κάρτα διευκολύνει το πέρασμα στις ΗΠΑ. Αλλά σίγουρα είναι μια καλή αρχή αφού σε φέρνει στη Β. Αμερική.

 20. Καλησπερα

  Αν καποιος ζει μονιμα στην αγγλια γερμανια γαλλια κτλ και εχει ελληνικο διαβατηριο ειναι πιο ευκολο να μεταναστευσει στην αμερικη? η δεν παιζει κανενα ρολο απο ποια χωρα θα κανεις την αιτηση για εισοδο στην Αμερικη?

 21. Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο σας, πραγματικά βοηθάτε με τις πληροφορίες που δίνετε.
  Εγώ είμαι στην Αμερική σε έναν οργανισμο για ένα πολυ συγκεκριμένο σκοπό με J-1 visa και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατι αν γνωρίζετε.Είναι ευκολο να είχα ένα email σας?
  Ευχαριστώ

 22. Γεια σας,

  Διαβάζοντας το blog σας, καταλαβαίνω πως γνωρίζετε αρκετά πράγματα σχετικά με την μετανάστευση στην Αμερική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάποιο θέμα σχετικά με την green card lottery. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μου δώσετε το email σας;

  Σας ευχαριστώ.

 23. Kalispera !

  tha ithela na rotiso an gnorizete an tha vgei to diversity lottery program ton oktomvrio ?? einai standar oti vgainei kathe xrono ??? kai an nai poses theseis tha dosoun gia ellada ?ego eimai 26 ,pantremeni me ena paidi 4 eton kai ena pou to perimenoume na vgei siga siga 🙂 pisteuete oti exo pithanotites na kerdiso ??? ti paizei rolo ??
  eyxaristo ek ton proteron 🙂

 24. Geia sas,
  evxaristoume poly gi’avtes tis politimes simvoules pou grafete sxetika me tin metanastevtiki politiki twn USA!
  exw ptyxio Nosilevtikis (4) etis foitisis, exw mia erwtisi gia esas
  1) an iparxei kapoia idiaiteri metanastevtiki politiki gia tous nosilevtes? epidi kserw pws iparxei megali anagki gia nosilevtiko prosopiko ekei, an iparxei kapoios tropos mesw presvias i kati allo pou tha mporousate na gnorizate eseis!
  evxaristw poly ek ton proteron!

 25. Γειά σας,

  Σας ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με μετανάστευση στην Αμερική. Πραγματικά είστε πολύ κατατοπιστικός. Συγχαρητήρια.

  Θα σας παρακαλούσα να μου λύσετε, αν ξέρετε, την παρακάτω απορία:

  Αφορά στην περίπτωση που όταν κάποιος είναι κάτοχος Η-1Β Visa, δουλεύει στις ΗΠΑ, αλλά αποφασίζει να αλλάξει εργοδότη.

  1. Ποια είναι η διαδικασία και το πιθανό κόστος;

  2. Ποιες φορολογικές επιπτώσεις θα έχει ο εργοδότης που ήδη εργάζεται γι αυτόν;
  Δηλαδή, μπορεί ο εργοδότης του να έχει κάποιο είδος penalty, επειδή δεν τον απασχόλησε για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Η-1Β Visa;
  Αν π.χ. έχει δουλέψει για δύο-τρεις μήνες,είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει φόρους για ένα χρόνο;

  Σας ευχαριστώ

  • Φορολογικές ή άλλες διοικητικές επιπτώσεις για τον πρώτο εργοδότη δεν υπάρχουν. Η διαδικασία αλλαγής είναι παρόμοια με την διαδικασία έκδοσης νέας H1B, με τη διαφορά πως η H1B για τον νέο εργοδότη δεν υπόκειται σε αριθμητικούς περιορισμούς.

 26. kalispera sas parakalo boiuisteme na bro mia doulia eine anagki efxaristo……………

 27. kalispera sas mporite na me boiuisete na bro mia opiadipote doulia ime anergos 2 xronia eine anagki pernao diskola sas parakalo boiuisteme eine anagki efxarissto

 28. Γεια σας. Το ονειρο μου ειναι να μεινω μονιμα στην νεα υορκη ομως εχω παρα πολλες αποριες. Αν δηλαδη καποιος εργοδοτης μου δωσει βιζα προσωρινης διαμονης, μπορω να διεκδινησω με καποιον τροπο την πρασινη βιζα? και με την πρασινη βιζα μπορω να ζησω μονιμα στην αμερικη? ειναι ευκολο να με δεχθει καποιος εργοδοτης κ να θελει να κανει ολα τα διαδικαστικα για να εργαστω στην επιχειρηση του αν εχω κανει μεταπτυχιακο σε καποιο αναγνωριμενο πανεπιστημιο της αμερικης?

  • Ένας εργοδότης πρώτα θα ξεκινήσει τη διαδικασία να αποκτήσεις εργασιακή βίζα, μάλλον την H1. Η βίζα αυτή διαρκεί για 3 έτη και μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 3. Στο διάστημα της 6ετίας αυτής μπορείς να κάνεις αίτηση για πράσινη κάρτα. Και αφού σου χορηγηθεί η πράσινη κάρτα, να ζήσεις μόνιμα στις ΗΠΑ αν το επιθυμείς.

 29. Γεια σας αν μεινω στης ΗΠΑ με τν ESTA και δεν γυρισω μεινω παρανομα …υπαρχη περιπτοσι να με κηνιγισουν για να με γυρεισουν πισω?

  • Δε νομίζω να σε κυνηγήσουν αλλά τα στοιχεία σου θα καταχωρηθουν σε λίστα ανεπιθύμητων. Έτσι αν επιστρέψεις στην Ελλάδα και θελήσεις να ξαναταξιδέψεις στις ΗΠΑ, θα σου απαγορευτεί η είσοδος. Είναι πολύ πιθανό επίσης να αντιμετωπίσεις ανυπέρβλητες δυσκολίες αναζητώντας νόμιμη εργασία, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, έκδοση άδειας οδήγησης, κτλ. Σε κάποιες περιοχές, αν σε σταματήσει η αστυνομία για απλή τροχαία παράβαση και διαπιστώσουν πως βρίσκεσαι στη χώρα παράνομα μπορει να συλληφθείς και να απελαθείς.

   • Μάλιστα…και σε περίπτωση που μου εγγριθεί η πράσινη κάρτα από Α βαθμό συγκινείς και εγώ είμαι στην αμερική παράνομα…δεν νομίζω να μου πούνε τίποτα? έτσι ? οι πράσινη κάρτα έχει ήδη φτάσει σχεδόν στο τέλος της..η πρώτη 5αιτία πέρασε και μας οιδοποησησαν τώρα περιμένουμε την τελευτεα προιδοιποίση και μας είπαν το πολύ μέχρι 5 χρόνια….και έχουνε περάσει 1,5…μήπως μου πούνε τίποτα επιδει θα είμαι παράνομα αμερική;;; πολύ το έχουνε κάνει και δεν τους έχουνε πει τίποτα γνωστή μου….ρωτάω εσένα ως ποιο έμπειρο και πιο γνωστή σε αυτά τα θέμα…..θα χαρώ πολύ να μου ξανά απαντήσεις…σε ευχαριστώ πολύ…

    • Δεν είμαι βεβαιος τι ειδοποίηση θα πάρει 5 χρόνια για πράσινη κάρτα. Γενικά θα έλεγα πως αν κατά την αίτηση και τη διαδικασία πράσινης κάρτας διαπιστωθεί πως είσαι ή ήσουν στις ΗΠΑ παράνομα, θα ακυρωθεί η διαδικασία.

     • Ειναι σιγουρο αυτο? οτι θα ακυρωθει ??? οι γιαγια μου παλια οταν πηγε στην αμερικη με τον παππου μου μαζι ειχαν παει σαν τουριστες και δεν γυρισαν ποτε…εννοω ο θειος μου..(ο γιος της γιαγιας μου δλδ) ειχε κανει αιτιση για πρασινη καρτα για 7 χρονια εμεναν παρανομα στην αμερικη και ομως…δεν τους την ακυρωσαν….εγω θελω να παν να μεινω μονημα και οταν τελειωσει ι διαδικασια με τν πρασινη καρτα μου να την παρω απο εκει..οπως οι γονεις μου και οι αδερφλη μυ..αλλα αυτη θα ειναι στην ελλαδα κανονικα…:/

     • Όπως έγραψα, αν κατά τη διαδικασία έκδοσης πράσινης κάρτας διαπιστωθεί η παρατυπία, τότε θα υποστείς τις συνέπειες. Πολλοί μετανάστες απλώς αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτηση και έτσι δεν εντοπίζεται η παρατυπία. Αν όμως διαπιστωθεί κάποια στιγμή (από τυχαίο έλεγχο ή αναφορά τρίτου προσώπου ή κατά τη διαδικασία πολιτογράφησης) πως απέκτησες πράσινη κάρτα με αναληθή στοιχεία, πάλι θα υποστείς τις συνέπειες.

     • μπορειτε να μου απαντησετε σας παρακαλω..μου ειναι πολιτημες οι απαντησης σσας….να στε καλα!

 30. Καλησπερα! Θα ηθελα να σε ρωτησω σχετικα με το λοταρι, τον ιουλιο θα εχω την συνεντευξη μου στη πρεσβεια (Εχω επιλεγει για το 2015). Τις ιατρικες εξετασεις ποσες μερες πριν μπορω να τις κανω; Μια εβδομαδα πριν τη συνεντευξη ή μπορω και μεσα στο μαϊο, 2 μηνες πριν δηλ.; Επισης, επειδη δεν εχω γεννηθει Ελλαδα, το πρωτο μου βιβλιαριο με τα εμβολια που εχω κανει ειναι σε αλλη γλωσσα. Οι ονομασιες των εμβολιων ομως ειναι στα αγγλικα. Χρειαζεται να το μεταφρασω ολο το βιβλιαριο σε ελληνικα απο την μεταφραστικη υπηρεσια ή δεν υπαρχει προβλημα; Ευχαριστω

 31. kalhspera tha ithela n m dwsete t link pou kanoume ths aithsis gia thn prasinh karta

 32. Καλησπερα εχω 2 ερωτησεις 1η: Αν παω με τουριστικη βιζα στην Αμερικη και αναζητησω διαμερισμα και δουλεια θα ειναι παρανομο και αν ξερω Αμερικανο πολιτη θα ειναι ποιο ευκολο να παρω Πρασινη καρτα δηλαδη ( να δηλωνει οτι
  ειμαι προστατευομενος του? ) και 2η Αμα παντρευτω Αμερικανιδα ποσα χρονια θα χρειαστουν για να παρω Πρασινη καρτα ?

 33. Χαίρετε! Θα ήθελα να κανω ερωτήσεις για μεταναστευτηκη βίζα 4ης κατηγορίας για non minister permanent religious worker στην οποία θα συμπεριληφθούν τα μελη της οικογένειας δηλ συζυγος και 2 παιδιά.
  1. γνωρίζετε το κόστος?

  2. γνωρίζετε τον χρόνο που απαιτείται?
  3. δικηγόρος από αμερική θέλει $4000 αμοιβη για να ασχοληθεί. είναι λογικό το ποσό αυτό?
  4. ισχύει οτι η είσοδος στις ΗΠΑ για όλα τα μέλη της οικογένειας μετά την εκδοση της βίζας ταυτίζεται με το sunset date της κατηγορίας αυτής? (εν προκειμένω 30 σεπτ 2016)

  Ευχαριστώ πολύ.

 34. Αγαπητέ κύριε λεωνιδα ,

  Σας θαυμαζω πολύ και για τα τρία σας μέρη είναι εηερετικα και με εχετε βοηθήσει πολύ. Θα ήθελα να ρωτησω για την βιζα Η1Β. Πως μπορώ να κάνω αίτηση για την βιζα Η1Β; Ποια είναι η διαδικασια; Ποιο είναι ο κόστος; Και ποσους μήνες παίρνει για να εκδωθει αυτή η βιζα; Υπάρχει μία λοτταρια για την βιζα Η1Β ή να πάω στην αμερικανική πρεσβεία;
  Με μεγάλη εκτίμηση νικολας.

 35. Καλησπέρα θα ήθελα να μάθω αν γινεται να πας Αμερική χωρίς να έχεις τελειώσει σχολειο απο Ελλάδα και να το συνεχίσεις εκεί

  • Ναι, αν μιλάμε για πανεπιστήμιο. Ίσως, αν μιλάμε για λύκειο. Δύσκολο για γυμνάσιο και παρακάτω.

 36. Καλησπερα σας,Εχω θειο στην Αμερικη,(μπορει να μας φιλοξενησει για οσο χρειαστει,κ τον αντρα μου κ το παιδι μου)μιλησα μαζι του κ μου ειπε οτι λογω της ζητησης σε νοσηλευτικο προσωπικο,ισως να ειμαι τυχερη κ να κληρωθω.Βεβαια εχω πτυχιο Nurse Aide,αλλα υπαρχει αρκετη ζητηση κ για Βοηθους Νοσοκομων,οπως μεταφραζετε ο τιτλος σπουδων μου.Ηθελα να ρωτησω κι εγω με την σειρα μου κατι.Υπαρχει καποιο γραφειο στην Αθηνα, που να ασχολειται με το μεταναστευτικο κομματι???Για να μου πουν τι πρεπει να κανω ακριβως???Τι χαρτια,τι χρηματα απαιτουντε.Η κ αν χρειαζετε μεταφραση του τιτλου σπουδων.Γενικα να με ενημερωσει κ καθοδηγησει για την ολη διαδικασια????
  Συγγνωμη για το τεραστιο μου ποστ.Ειμαι τρομερα αγχωμενη.Σας ευχαριστω.

  • Για την κλήρωση πράσινης κάρτας το μονο που απαιτείται είναι απολυτήριο λυκείου. Άλλα διπλώματα και πτυχία δεν συνυπολογίζονται.

   Δεν γνωρίζω για μεταναστευτικά γραφεία στην Ελλάδα. Γενικά, για σοβαρές υποθέσεις παραπέμπω στον κ. Ρόκα, στο http://www.usimmigration.gr. Δεν έχω επαγγελματική ή προσωπική σχέση με τον κ. Ρόκκα, αλλά τον γνωρίζω από τις εύστοχες παρεμβάσεις του στο blog αυτό και πιστεύω πως έχει εξαιρετική επαγγελματική κατάρτιση στο αντικείμενο της μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

   Για Nurse Aids δε νομίζω να χορηγούνται άδειες εργασίας (βίζα).

   Λυπάμαι που δεν έχω κάτι πιο χειροπιαστό να προσφέρω.

 37. Καλησπέρα,

  Αναφορικά με τα medical tests, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει κάνει το εμβόλιο της ιλαρας και δεν έχει περάσει την ασθένεια, θα κάνει fail στο test? Γνωρίζεται τι περιορισμοί υπάρχουν όσον αφορά αυτά τα tests?

  • Για όσα εμβόλια δεν υπάρχουν πιστοποιητικά, θα επαναληφθούν εκτός κι αν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι να μην γίνουν. (Για παράδειγμα, όταν περνούσα τη διαδικασία για την δική μου πράσινη κάρτα, δεν μπόρεσα να βρω πιστοποιητικό αντιτετανικού εμβολιασμού. Ξαναέκανα το εμβόλιο).

 38. Καλημερα!!
  Θα ηθελα αν μπορειτε να με βοηθησετε ειμαι 28 χρονων εχω γεννηθει στην αμερικη και συγκεκριμενα στο σικαγο ζω ομως ελλαδα απο 2,5 χρονων.Εχω αμερικανικο διαβατηριο και social security number. Ειμαι παντρεμενη και εχω ενα παιδακι 5 μηνων.Σκεφτομαστε με τον αντρα μου να παμε αμερικη γιατι τα πραγματα εδω ειναι λιγο εως πολυ χαλια.Απο οσο ξερω το παιδι μπορω να το κανω αμερικανο υπηκοο μολις βαφτιστει τον αντρα μ μπορω?και αν οχι αμερικανο υπηκοο μπορω να τον βαλω στην αμερικη λογω που εγω εχω γεννηθει εκει και ειμαστε παντρεμενοι?κ αν ναι βρισκει αμεσα δουλεια?να σημειωσω πως κανενας απο τους 2 μας δν εχει καποιο πτυχιο και ουτε εχω πλεον καποιον συγγενη εξω εκτος απο την νονα μ που δν νομιζω να εχω αμεση βοηθεια..εχω κ αλλες ερωτησεις αλλα αν μπορειτε απαντηστε μ πρωτα σ αυτα και σας τρελαινω μετα με τα υπολοιπα!! Ευχαριστω εκ των προτερων

  • Το παιδί σας είναι ήδη Αμερικανός υπήκοος. Αρκεί μια αίτηση τύπου N-600 κι ένα παράβολο $160, για να εκδοθεί πιστοποιητικό υπηκοότητας για το παιδί.

   Ο σύζυγος μπορεί να αποκτήσει πρώτα πράσινη κάρτα και στη συνέχεια υπηκοότητα, αλλά θα χρειαστεί να αποδείξετε ότι έχετε τα οικονομικά μέσα να τον στηρίξετε στις ΗΠΑ. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τι έσοδα απαιτούνται για να τεκμηριωθεί η οικονομική στήριξη.

   • Δλδ μπορει να βγαλει ευκολα πρασινη καρτα αλλα πρεπει να εχω τα απαιτουμενα χρηματα για να τον στηριξω εκει?

   • Καλησπέρα σας,

    επειδή είμαι παρόμοια περίπτωση, πως ακριβώς αρκεί η αίτηση Ν600 η οποία προϋποθέτει ότι το παιδί είναι με τον γονέα στην Αμερική μόνιμα, ενώ για παιδιά που γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα εκτός Αμερικής υπάρχει η αίτηση Ν600K που προϋποθέτει ότι ο γονέας έζησε στην Αμερική για τουλάχιστον 2 έτη μετά τα 14 του?

  • Επίσης όσον αφορά τη βάφτιση του παιδιού: αν την περιμένετε ώστε να αποκτήσει όνομα το βρέφος και στη συνέχεια να κάνετε τις απαραίτητες αιτήσεις, θα συμβούλευα να μην περιμένετε. Μπορείτε να κάνετε ονοματοδοσία αμέσως, τώρα, και αύριο που λέει ο λόγος να υποβάλετε την αίτηση τύπου N-400.

   Υπο τις παρούσες πολιτικές συνθήκες στις ΗΠΑ και με τη ρευστότητα στα μεταναστευτικά, δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη θα ισχύει η τρέχουσα νομοθεσία που δίνει αυτομάτως στο παιδί σας αμερικανική υπηκοότητα. Κάντε μια απλή ληξιαρχική ονοματοδοσία στην Ελλάδα, ξεκινήστε την αίτηση πιστοποίησης υπηκοότητας αμέσως, και προγραμματίστε τα βαφτίσια όποτε θέλετε.

   • Ποσο ευκολα θα ειναι για εμας που δν εχουμε καποιο πτυχιο να βρουμε αμεσα δουλεια?με τα σπιτια τι γινεται εκει περα νοικιαζεις ευκολα η δν εμπιστευονται ξενους?με τα σχολεια?πχ αν φυγω τον επομενο χρονο η μικρη μ θα ειναι ενος ετους και κατι υπαρχει παιδικος σταθμος κ αν ναι ειναι ολα επι πληρωμης?συγνωμη που σας τρελαινω με ερωτησεις αλλα ειναι πολυ σημαντικο να ξερω τουλαχιστον τα βασικα

    • Θα δυσκολευτείτε, αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Ίσως να μπορούν να βοηθήσουν οι τοπικές ενορίες, αν έχετε κάποιον γνωστό.

     Μπορεί δηλαδή να βρείτε σπιτονοικοκύρη που να σας νοικιάσει σπίτι δίχως έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας. Μπορεί να βρείτε παιδικό σταθμό στη γειτονιά με πολύ χαμηλά τέλη (ουσιαστικά στο σπίτι κάποιου γείτονα που να τον λειτουργεί ημιπαράνομα).

     Γι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με κάποιο άτομο εδώ που θα αναλάβει την υποδοχή σας, την φιλοξενία σας τις πρώτες μέρες, και τις απαραίτητες συστάσεις για να βρείτε σπίτι και δουλειές.

     Τι δουλειές μπορείτε να βρείτε εξαρτάται απο τις γνωριμίες σας, τη γνώση αγγλικής, και την εξοικίωσή σας με τον τόπο.

     Το ελάχιστο εισόδημα που θα πρέπει να επιδείξετε/αποδείξετε στις μεταναστευτικές αρχές ώστε να χορηγηθεί πράσινη κάρτα στον σύζυγο είναι $25.975/έτος.

     • 25.000?απο που? Εδω στην ελλαδα και οι δυο μαζι κανουμε 12.200 το χρονο.

     • Οσο για τα υπολοιπα δν εχω κανεναν να με φιλοξενησει και ολα τα παραπανω που ειπατε οποτε ειναι σιγουρα ακατορθωτο να φυγω απο ελλαδα…παντως σας ευχαριστω για την βοηθεια και συγνωμη αν σας ζαλισα! Να ειστε καλα!

Comments are closed.