Ημερολόγιο Καταστρώματος, 3

Το τρίτο επεισόδιο! Διάρκεια 8:30. Διαθέσιμο κι από το iTunes Music Store (χωρίς χρέωση φυσικά!)

Σχόλια καλοδεχούμενα στην ταχυδρομική διεύθυνση της εκπομπής. Με attachments μπορείτε επίσης να στείλετε φωνητικά μηνύματα ή μπορείτε να αφήσετε μήνυμα καλώντας με στο skype (lgreco67).

Share

3 thoughts on “Ημερολόγιο Καταστρώματος, 3

  1. Pingback: çíàêîìñòâà ïðèàðãóíñê

  2. Pingback: Wab çíàêîìñòâà

  3. Pingback: çíàêîìñòâà äðåçíà

Comments are closed.