Φωνή ή φόνοι των μαθητών;

Ο Υπουργός Εθνικής Ημιμάθειας και Φαντασιοπληξίας κάνει διάλογο με τους μαθητές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η διεύθυνση είναι fonitonmathiton@ypeth.gr.  Κι όπως σημειώνει ο Άνεμος και υπενθυμίζει ο Πάσχος Μανδραβέλης: φωνή ή φόνοι των μαθητών;   Μέγα το μυστήριο κι ευτυχώς που στο Υπουργείο Εθνικής Ημιμάθειας και Φαντασιοπληξίας χρησιμοποιούν το Hellenic Quest και τη νοηματική γλώσσα των υπολογιστών.  Άτιμη κενωνία της πλεροφορίας!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *