Τάδε ουκ έφη Καποδίστριας

Λάθος το παρακάτω κείμενο μου.  Ο Καποδίστριας έκανε αυτές τις δηλώσεις σε επιστολή του προς την Εθνοσυνέλευση στις 4 Αυγούστου 1829. Βλ. παρακάτω. Το κείμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ειναι συρραφή τμημάτων της επιστολής Καποδίστρια κι εκεί την πάτησα επειδή τετοιο κείμενο δεν θυμόμουν να είχα διαβάσει. Όπως και να χει όμως θα έπρεπε να το είχα ψάξει περισσότερο.

Επιστολή Ι. Καποδίστρια προς τη Δ. Εθνοσυνέλευση, σελ. 1

Επιστολή Ι. Καποδίστρια προς τη Δ. Εθνοσυνέλευση, σελ. 2

Κυκλοφορεί στα blogs, στο facebook, και σε άλλα κοινωνικά μέσα απόσπασμα από τον λόγο του Ι. Καποδίστρια στην Δ’ Εθνοσυνέλευση, του 1829. Σύμφωνα με το απόσπασμα, ο κυβερνήτης της Ελλάδας αποποιήθηκε της αποζημίωσης που δικαιούτο διότι τα προσωπικά του μέσα αρκούσαν για τη διαβίωσή του:

Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της […] εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν

Αρκετές εμφανίσεις του παραπάνω αποσπάσματος συνοδεύονται από το συμπέρασμα «φυσικά δολοφονήθηκε» ή «και γι αυτό δολοφονήθηκε».

Τα πρακτικά της Δ’ Εθνοσυνελεύσως του Άργους είναι διαθέσιμα από τον ιστοτόπο της Βουλής των Ελλήνων. Στα πρακτικά αυτά δεν εμφανίζεται κάπου η παραπάνω δήλωση του Ι. Καποδίστρια. (Βλ. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Τόμος 4, Πρακτικά Δ’ Εθνοσυνελεύσεως, σελ. 56-66). Συνεπώς και με βάση τον λόγο του Ι. Καποδίστρια κατά την έναρξη της Εθνοσυνελεύσεως του 1829, η δήλωση που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο είναι μάλλον ανακριβής. Δεν αποκλείεται βεβαίως να μην διάβασα προσεκτικά τα πρακτικά και να μου διέφυγε κάτι — τα σχόλια είναι ανοιχτά για όποιον επιθυμεί να προσφέρει πηγές και ορθές αναφορές.

Επίσης γνωρίζουμε πως ο Ι. Καποδίστριας δολοφονήθηκε από την οικογένεια Μαυρομιχάλη σε αντίποινα φυλάκισης του Πετρόμπεη η οποία ήταν αποτέλεσμα πολιτικών συγκρούσεων που προς στιγμή οδηγούσαν το νεοσύστατο κράτος σε εμφύλιο πόλεμο.

Share

One thought on “Τάδε ουκ έφη Καποδίστριας

  1. “πολιτικών συγκρούσεων” δηλαδή άρνησης των κοτσαμπάσηδων να αναγνωρίσουν το πρωτείο της κεντρικής κυβέρνησης. Αν είχε κερδίσει ο Καποδίστριας, εν είδη Λινκολν, ίσως είχαμε κράτος σήμερα. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *