Το ΑΤΜ ή η ΑΤΜ;

Διαβάζω συχνά σε διάφορες εφημερίδες και ηλεκτρονικά έντυπα, για ληστείες μηχανών ΑΤΜ. Όπου γίνεται αναφορά «[σ]το ΑΤΜ» (σε ουδέτερο γένος). Τα αρχικά ΑΤΜ όμως σημαίνουν Αυτόματη ΤαμειολογιστικήΤαμειακή) Μηχανή. Άρα θα πρέπει να μιλάμε για την ΑΤΜ, όπως λέμε άλλωστε «ο ΟΤΕ» (και όχι «το ΟΤΕ»), «η ΕΥΔΑΠ» (και όχι «το ΕΥΔΑΠ»), «η ΓΣΕΕ (και όχι «το ΓΣΕΕ), κτλ. Έχουμε την ευτυχή σύμπτωση το αγγλικό αρκτικόλεξο ATM (Automatic Teller Machine) να έχει παρόμοιο αρκτικόλεξο στην Ελληνική. Ας το χρησιμοποιούμε σωστά!

Share

6 thoughts on “Το ΑΤΜ ή η ΑΤΜ;

  1. Δέν υπάρχει λάθος, διότι στην καθομιλουμένη το ΑΤΜ δεν έχει “καταχωρηθεί” ως μηχανή αλλά ως μηχάνημα. Επομένως σωστά χρησιμοποιείται το ουδέτερο γένος: Αυτόματο Ταμειολογιστικό Μηχάνημα…
    ΥΓ: η λέξη Machine μεταφράζεται και ως μηχανή και ως μηχάνημα.

  2. Επιπλέον, δεν λέμε “το Άλφα Ταυ Μι”, αλλά “το Έι Τι Εμ”, οπότε το γένος δεν έχει πλέον σημασία…

  3. Επιπλέον, δεν λέμε “το Άλφα Ταυ Μι”, αλλά “το Έι Τι Εμ”, οπότε το γένος δεν έχει πλέον σημασία…

  4. Δέν υπάρχει λάθος, διότι στην καθομιλουμένη το ΑΤΜ δεν έχει “καταχωρηθεί” ως μηχανή αλλά ως μηχάνημα. Επομένως σωστά χρησιμοποιείται το ουδέτερο γένος: Αυτόματο Ταμειολογιστικό Μηχάνημα…
    ΥΓ: η λέξη Machine μεταφράζεται και ως μηχανή και ως μηχάνημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.