16790/2009

Η απόφαση 16790/2009 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καταλήγει ως εξής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινώς στον καθ’ ου τη χρήση των κάτωθι εγγράφων, που του παρέδωσε η αιτούσα: α) της υπ’ αριθ. [διεγράφει]/1984 βεβαιώσεως αναγνωρίσεως ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ισοτιμία πτυχίου Bachelor of Arts) και β) της υπ’ αριθμ. πρωτ. [διεγράφει]/28-12-1987 πράξεως του προέδρου του διοικητικου συμβουλίου ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (αναγνώριση ομοταγούς μεταπτυχιακού Master of Arts), ιδίως δε την περαιτέρω διάθεσή τους μέσω αναρτήσεων σε ιστοσελίδες του διαδικτύου ή μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΠΕΙΛΕΙ εις βάρος του καθ’ ου χρηματική ποινή χιλίων ευρώ (1.000,00€) για κάθε παραβίαση της ανωτέρω διατάξεως και

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ’ου στα δικαστικά έξοδα της αιτούσας τα οποία καθόρισε στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€).

Πιθανολογώ (με μεγάλη βεβαιότητα) τα εξής:

  • η απόφαση αυτή αφορά την κ. Σοφία Ιορδανίδου
  • την απόφαση αυτή χρησιμοποίησε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος πρώτα ζητώντας από τον Θέμη Λαζαρίδη να απομακρύνει συγκεκριμένο κείμενο από το Greek University Reform και στη συνέχεια ζητώντας από την wordpress.com να λάβει μέτρα τα οποία οδήγησαν στην αναστολή του ιστολογίου GUR.

Δίχως να έχω νομική κατάρτιση, από την απόφαση παραπάνω συμπεραίνω πως η απαγόρευση δημοσίευσης ισχύει για δυο συγκεκριμένα έγγραφα.  Απ΄όσο θυμάμαι κανένα από τα έγγραφα αυτά δεν εμφανίστηκε στο ιστολόγιο του Θέμη.  Όπως επίσης φαίνεται και στα αποταμιευμένα αντίγραφα του ιστολογίου του Θέμη, τα επίμαχα έγγραφα δεν δημοσιεύτηκαν.   Άρα προς τι το αίτημα θεραπείας του Βασίλη Σωτηρόπουλου προς την wordpress.com;

Share