Ιδιωτικά πανεπιστήμια

Με την επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος υπάρχει πρόθεση όπως φαίνεται να αλλάξει το άρθρο 16 και να επιτραπεί στην Ελλάδα η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η ρύθμιση αυτή συζητήθηκε κατά την προηγούμενη αναθεώρηση αλλά αποσύρθηκε. Από τότε όμως δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική συζήτηση για το ζήτημα των ιδιωτικών ΑΕΙ στην Ελλάδα. Η παρουσία τους είναι δεδομένη και η νομική τους αποκατάσταση είναι θέμα χρόνου.

Στην Ελλάδα έχουμε την τάση να κάνουμε κάποια πράγματα δίχως προδιαγραφές. Το αποτέλεσμα είναι καταχρήσεις και ασυδοσία, έλλειψη στρατηγικής, και χαμηλή ποιότητα. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί την ποιότητα των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων, για να καταλάβει πού μπορεί να οδηγήσει το απροϋπόθετο άνοιγμα μιας κρατικής ως τώρα λειτουργίας.

Πιστεύω ότι η Ελλάδα χρειάζεται τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, θα λειτουργήσουν ευεργετικά απέναντι στα κρατικά ΑΕΙ. Επιπλέον τα ιδιωτικά ΑΕΙ θα καλύψουν το πρόβλημα χωρητικότητας που αντιμετωπίζουμε στα δημόσια ΑΕΙ, τόσο σε πλήθος φοιτητών όσο και σε εύρος γνωστικών αντικειμένων.

Είναι όμως απαραίτητο να τεθούν ουσιαστικές προδιαγραφές ποιότητας, που να μην μείνουν ανεφάρμοστες. Στη θεωρία, δηλαδή, ποιοτικές προδιαγραφές έχουν και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα αλλά στην πράξη τις καταργεί η ανικανότητα του ΕΣΡ.

Οι προδιαγραφές ποιότητας για τα ιδιωτικά ΑΕΙ θα πρέπει να δεσμεύουν και τα δημόσια. Είναι ευθύνη και προνόμιο της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Ελλάδα να προτείνει ένα βασικό πλαίσιο ποιοτικών αρχών για την ανώτατη παιδεία.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τις λειτουργίες των πανεπιστημίων σε διδακτική και ερευνητική. Η απαίτηση δηλαδή, κάθε πανεπιστήμιο να εκτελεί και ερευνητικό έργο σε υψηλό επίπεδο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κάποια πανεπιστήμια θα προτιμήσουν την έμφαση στην διδασκαλία και στην επαγελματική κατάρτιση και κάποια στην έρευνα. Εξάλλου την κατανομή αυτη την βλέπουμε ήδη στην πράξη, ανάμεσα στα δημόσια ΑΕΙ.

Είναι επίσης σημαντικό στο πλαίσιο αυτό να αποθαρρυνθεί η παρουσία κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Ελπίζω να γίνει επιτέλους στην Ελλάδα μια σοβαρή συζήτηση για τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Ώστε να προκύψει ενα καλό πλαίσιο ποιοτικής λειτουργίας και να μην επαναληφθεί η πολιτισμική καταστροφή που ειδαμε στη ραδιοτηλεόραση.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *