Tο Σύνταγμα των ΗΠΑ

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ είναι το αρχαιότερο Σύνταγμα στον κόσμο σήμερα κι ένα απο τα σταθερότερα (αν όχι το σταθερότερο).  Πιστεύω πως πρόκειται για την πρώτη Ελληνική μετάφραση που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.  Η μετάφραση έγινε από τον Περικλή Φ. Κωνσταντινίδη.

Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών

Προοίμιο

Εμείς, ο Λαός των Ηνωμένων Πολιτειών, για δημιουργήσουμε μιά τελειότερη ένωση, να εγκαθιδρύσουμε δικαιοσύνη, να εξασφαλίσουμε ηρεμία στο εσωτερικό, να παράσχουμε για την κοινή μας άμυνα, να προωθήσουμε την γενική ευημερία και να διασφαλίσουμε τις ευλογίες της ελευθερίας για εμάς και τους απογόνους μας, ορίζουμε και θεσμοθετούμε αυτό το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Άρθρο 1 – Ο Νομοθετικός Κλάδος

Εδάφιο 1 – Το Κοινοβούλιο

Όλες οι νομοθετικές εξουσίες που καθορίζονται με το παρόν θα ανήκουν στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα αποτελείται από μια Γερουσία και από μια Βουλή των Αντιπροσώπων.

Εδάφιο 2 – Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα αποτελείται από μέλη που θα επιλέγονται κάθε δεύτερο χρόνο από τον λαό των διαφόρων Πολιτειών, και οι εκλέκτορες κάθε Πολιτείας θα έχουν τα προσόντα τα απαιτούμενα για τους εκλέκτορες του πιό πολυάριθμου Σώματος του Πολιτειακού κοινοβουλίου.

Κανένας δεν θα γίνεται Αντιπρόσωπος που δεν θα έχει περάσει το 25ο έτος της ηλικίας του, και δεν έχει υπάρξει πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών για τουλάχιστον εφτά χρόνια, και που, όταν εκλεγεί, δεν είναι κάτοικος της Πολιτείας στην οποία θα εκλεγεί.

(Αντιπρόσωποι και άμεσοι φόροι θα κατανεμηθούν ανάμεσα στις διάφορες Πολιτείες που περιλαμβάνονται σε αυτή την Ένωση, με βάση τους αντίστοιχους πληθυσμούς τους, που θα καθορίζονται προσθέτοντας τον συνολικό αριθμό των ελεύθερων ατόμων, περιλαμβανόμενων αυτών που τελούν υπό περιορισμένη καταναγκαστική εργασία, και εξαιρούμενων των Ινδιάνων που δεν πληρώνουν φόρους, και κατά τρία πέμπτα όλα τα άλλα άτομα). [Η προηγούμενη πρόταση σε παρένθεση αναμορφώθηκε με την 14η Τροπολογία, Εδάφιο 2].

Η καταμέτρηση θα πραγματοποιηθεί εντός τριών ετών μετά την σύνοδο σε σώμα του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, και σε όλες τις επόμενες περιόδους δέκα ετών, με τρόπο που θα καθορισθεί δια νόμου. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων δεν θα υπερβαίνει έναν [Αντιπρόσωπο] για κάθε τριάντα χιλιάδες [πολίτες], και κάθε Πολιτεία θα έχει τουλάχιστον έναν Αντιπρόσωπο, και μέχρι να γίνει καταμέτρηση η Πολιτεία του Νιού Χάμσιρ θα δικαιούται να επιλέξει τρεις, η Μασαχουσέτη οχτώ, το Ρόουντ Άιλαντ και οι Φυτείες του Πρόβιντενς έναν, το Κονέτικατ πέντε, η Νέα Υόρκη έξι, το Νιού Τζέρζεϋ τέσσερις, η Πενσυλβάνια οχτώ, το Ντέλαγουεαρ έναν, το Μέρυλαντ έξι, η Βιρτζίνια δέκα, η Βόρεια Καρολίνα πέντε, η Νότια Καρολίνα πέντε και η Τζόρτζια τρεις.

Όταν προκύπτουν κενά στην αντιπροσώπευση οποιασδήποτε Πολιτείας, η εκτελεστική εξουσία της θα προκηρύξει εκλογές για να αναπληρωθούν τα κενά αυτά.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα επιλέγει τον Πρόεδρο της και άλλους αξιωματούχους της, και θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραπομπής του Προέδρου σε δίκη.

Εδάφιο 3 – Η Γερουσία

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποτελείται από δύο Γερουσιαστές από κάθε Πολιτεία, (που θα επιλέγονται από το Κοινοβούλιο τους) [Η προηγούμενη φράση αντικαταστάθηκε από την 17η Τροπολογία, Εδάφιο 1] για έξι χρόνια, και κάθε Γερουσιαστής θα έχει μία ψήφο.

Αμέσως μετά την σύγκληση τους σε σώμα ως συνέπεια της πρώτης εκλογής, θα χωρισθούν όσο το δυνατόν πιό ισόποσα σε τρεις Τάξεις. Οι έδρες των Γερουσιαστών της πρώτης Τάξης θα κενωθούν με την πάροδο δύο ετών, της δεύτερης Τάξης με την πάροδο τεσσάρων ετών, και της τρίτης Τάξης με την πάροδο έξι ετών, έτσι ώστε το ένα τρίτο θα επιλέγεται κάθε δύο χρόνια (και εάν προκύψουν κενά λόγω παραιτήσεων, ή για άλλους λόγους, κατά την διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του κοινοβούλιου κάποιας Πολιτείας, ο Κυβερνήτης της Πολιτείας θα μπορεί να πραγματοποιήσει προσωρινούς διορισμούς μέχρι την επόμενη σύνοδο του κοινοβουλίου, το οποίο μετά θα αναπληρώσει το κενό.) [Η προηγούμενη πρόταση σε παρένθεση υπερκεράσθηκε από την 17η Τροπολογία, Εδάφιο 2].

Κανένας δεν θα γίνεται Γερουσιαστής εάν δεν έχει περάσει το 30ό έτος της ηλικίας του, και δεν έχει υπάρξει πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών για τουλάχιστον εννιά χρόνια, και που, όταν εκλεγεί, δεν είναι κάτοικος της Πολιτείας στην οποία θα εκλεγεί.

Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι ο Πρόεδρος της Γερουσίας, αλλά δεν θα έχει ψήφο, εκτός σε περίπτωση ισοψηφίας.

Η Γερουσία θα επιλέξει τους άλλους αξιωματούχους της και επίσης έναν προσωρινό Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, ή όταν αυτός εκτελεί χρέη Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Γερουσία θα έχει την αποκλειστική εξουσία να δικάζει τον Πρόεδρο. Όταν συνέρχεται για τον λόγο αυτό θα ορκίζεται ή θα επιβεβαιώνει τον όρκο της. Όταν δικάζεται ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερουσίας θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου. Κανένας δεν θα καταδικάζεται χωρίς την συναίνεση των δύο τρίτων των παρόντων μελών.

Η ποινή σε περίπτωση δίκης του Προέδρου δεν θα υπερβαίνει την έκπτωση από το αξίωμα και τον αποκλεισμό από του να κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα, τιμητικό ή έμμισθο, στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Όμως το άτομο που θα καταδικασθεί θα είναι υπεύθυνο και θα μπορεί να υπόκειται σε παραπομπή, δίκη, καταδίκη και τιμωρία, σύμφωνα με το Νόμο.

Εδάφιο 4 – Εκλογές, Συνεδριάσεις

Ο χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής εκλογών για Γερουσιαστές και Αντιπροσώπους θα καθορισθούν σε κάθε Πολιτεία από το Κοινοβούλιο της, αλλά το Κογκρέσο μπορεί, ανά πάσα στιγμή, με νόμο, να επιβάλει ή να αλλάξει αυτούς τους κανονισμούς, εκτός από τον τόπο επιλογής Γερουσιαστών.

Το Κογκρέσο θα συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, και η σύνοδος θα διεξάγεται (την πρώτη Δευτέρα του Δεκεμβρίου,)[Η προηγούμενη φράση σε παρένθεση υπερκεράσθηκε από την 20ή Τροπολογία, Εδάφιο 2] εκτός εάν επιλέξουν διαφορετική ημέρα δια νόμου.

Εδάφιο 5 – Μέλη, Κανόνες, Πρακτικά, Διακοπή Εργασιών

Κάθε ένα από τα δύο Σώματα θα κρίνει τις εκλογές και τα προσόντα των μελών του, και η πλειοψηφία του καθενός θα αποτελεί απαρτία, αλλά μικρότερος αριθμός μπορεί να συνεδριάζει καθημερινά και μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να εξαναγκάσει την παρουσία των απόντων μελών, με τέτοιο τρόπο και υπό την απειλή ποινών που θα αποφασίσει το κάθε Σώμα.

Κάθε Σώμα μπορεί να καθορίσει τους κανόνες των συνεδριάσεων του, να τιμωρήσει τα μέλη του για ανάρμοστη συμπεριφορά, και, με την συγκατάθεση δύο τρίτων, να αποβάλλει μέλος.

Κάθε Σώμα θα διατηρεί πρακτικά των εργασιών του, και από καιρού εις καιρόν θα τα δημοσιεύει, εκτός από μέρη που, κατά την κρίση τους, απαιτούν μυστικότητα, και τα Ναι και τα Όχι των μελών του κάθε Σώματος σε κάθε θέμα, θα καταγράφονται στα πρακτικά εάν το επιθυμεί το ένα πέμπτο των παρόντων.

Κανένα από τα δύο Σώματα, κατά την διάρκεια της σύγκλησης του Κογκρέσου δεν θα διακόπτει τις εργασίες του για πάνω από τρεις ημέρες ή δεν θα αποσύρεται σε άλλο τόπο εκτός από αυτόν που εδρεύουν τα δύο Σώματα, χωρίς την συγκατάθεση του άλλου.

Εδάφιο 6 – Αποζημίωση

(Οι Γερουσιαστές και οι Αντιπρόσωποι θα λαμβάνουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους, που θα καθορίζεται δια νόμου, και θα πληρώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών.)[Η προηγούμενη πρόταση τροποποιήθηκε με την 27η Τροπολογία.] Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από περιπτώσεις προδοσίας, κακουργήματος και διατάραξης της ειρήνης, δεν θα συλλαμβάνονται κατά την διάρκεια της παρουσίας τους σε συνεδρίασεις των αντίστοιχων σωμάτων [Βουλή και Γερουσία] και κατά την μετάβαση τους και αποχώρηση τους από αυτές, και για τις ομιλίες τους ή λεγόμενα τους σε συζητήσεις σε οποιοδήποτε από τα δύο Σώματα δεν θα λογοδοτούν εκτός αυτών.

Κανένας Γερουσιαστής ή Αντιπρόσωπος, κατά την διάρκεια της θητείας του, δεν θα διορίζεται σε δημόσια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών που θα έχει δημιουργηθεί ή η αποζημείωση για την οποία θα έχει τροποποιηθεί κατά την διάρκεια της θητείας του. Κανένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα γίνει μέλος του Κογκρέσου εάν συνεχίζει να υπηρετεί στην θέση αυτή.

Εδάφιο 7 – Νομοι περί Εσόδων, Κοινοβουλευτική Διαδικασία, Προεδρική Αρνησικυρία

Όλοι οι νόμοι για την συγκέντρωση εσόδων θα συντάσσονται από την Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά η Γερουσία μπορεί να προτείνει ή να αποδέχεται τροποποιήσεις όπως σε άλλα νομοσχέδια.

Κάθε νομοσχέδιο που θα έχει περάσει από την Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία, πριν επικυρωθεί ως νόμος, θα παρουσιάζεται στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αυτός το εγκρίνει θα το υπογράφει, αλλά εάν όχι θα το επιστρέφει, με τις αντιρρήσεις του, στο Σώμα όπου δημιουργήθηκε, το οποίο θα καταγράφει τις αντιρρήσεις στο Μητρώο του και θα προχωρά στην επανεξέταση του. Εάν μετά την επανεξέταση αυτή, δύο τρίτα του Σώματος αυτού συμφωνήσουν να περάσουν το νομοσχέδιο, θα αποστέλεται, συνοδευόμενο από τις αντιρρήσεις, στο άλλο Σώμα όπου επίσης θα επανεξετάζεται, και εάν εγκριθεί από τα δύο τρίτα και αυτού του Σώματος, θα καθίσταται Νόμος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι ψήφοι των δύο Σωμάτων θα καθορίζονται από Ναι και Όχι, και τα ονόματα των ατόμων που ψηφίζουν υπέρ και εναντίον του νομοσχεδίου θα καταχωρούνται στο Μητρώο του κάθε Σώματος αντίστοιχα. Εάν νομοσχέδιο δεν επιστραφεί από τον Πρόεδρο εντός δέκα ημερών (εκτός Κυριακών) μετά την υποβολή του προς αυτόν, το νομοσχέδιο θα καθίσταται νόμος ως εάν το είχε υπογράψει, εκτός εάν το Κογκρέσο διακόψει τις εργασίες του και αποτρέψει την επιστροφή του, στην οποία περίπτωση δεν θα γίνεται νόμος.

Κάθε διαταγή, ψήφισμα ή απόφαση για τα οποία μπορεί να απαιτείται η συγκατάθεση της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων (εκτός από την περίπτωση της αναστολής εργασιών των Σωμάτων), θα παρουσιάζονται στο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και πριν από την εφαρμογή τους, θα εγκρίνονται από αυτόν, ή εάν απορρίπτονται από αυτόν, θα περνούν και πάλι από τα δύο τρίτα της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τους κανόνες και τους περιορισμούς που καθορίζονται στην περίπτωση νομοσχεδίου.

Εδάφιο 8 – Εξουσίες του Κογκρέσου

Το Κογκρέσο θα έχει την εξουσία να επιβάλει και να συλλέγει φόρους, δασμούς και εισφορές, να αποπληρώνει τα [δημόσια] χρέη και να παρέχει τα μέσα για την κοινή άμυνα και την γενική ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως όλοι οι δασμοί και οι εισφορές θα είναι αμιγείς σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Να δανείζεται χρήματα με πιστωτική εγγύηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Να ρυθμίζει το εμπόριο με ξένες χώρες και μεταξύ των πολιτειών και με τις φυλές των ινδιάνων.

Να εγκαθιδρύσει ενιαίους κανόνες ιθαγένειας και ενιαίους νόμους σχετικά με το ζήτημα της χρεωκοπίας σε όλη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Να δημιουργεί νόμισμα, να ρυθμίζει την αξία του, καθώς και ξένου νομίσματος και να αποφασίζει σχετικά με τα Μέτρα και Σταθμά.

Να προνοήσει σχετικά με την τιμωρία για πλαστογραφία των χρεωγράφων και του ισχύοντος νομίσματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Να ιδρύσει ταχυδρομεία και ταχυδρομικές οδούς.

Να προωθήσει την πρόοδο της επιστήμης και των πρακτικών τεχνών, εξασφαλίζοντας, για περιορισμένο χρόνο, στους δημιουργούς και εφευρέτες τα αποκλειστικά δικαιώματα στα έργα και τις ανακαλύψεις τους.

Να συγκαλεί δικαστήρια κατώτερα του ανωτάτου δικαστηρίου.

Να ορίζει και να τιμωρεί πειρατίες και κακουργήματα που διαπράττονται στην ανοιχτή θάλασσα, και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Να κηρύσσει πόλεμο, να εξουσιοδοτεί [πολίτες] να λαμβάνουν ικανοποίηση [σε ξένες χώρες] και να επιβάλλει κανόνες σχετικούς με κατασχέσεις, σε ξηρά και θάλασσα.

Να δημιουργεί και να συντηρεί στρατό, αλλά η έγκριση δαπανών για τον σκοπό αυτό δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των δύο ετών.

Να παρέχει για την ύπαρξη και την συντήρηση ναυτικού.

Να δημιουργεί κανόνες για την διακυβέρνηση και την εποπτεία των χερσαίων και ναυτικών [ενόπλων] δυνάμεων.

Να αποφασίζει την επιστράτευση της πολιτοφυλακής για την εφαρμογή των νόμων της χώρας, την κατάπνιξη στάσεων και την απόκρουση εισβολών.

Να αποφασίζει για την οργάνωση, τον εξοπλισμό και την διοίκηση της πολιτοφυλακής, και να διοικεί το μέρος αυτής που μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρώντας για τις αντίστοιχες Πολιτείες τον διορισμό αξιωματικών και την εκπαίδευση της πολιτοφυλακής, σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα αποφασίσει το Κογκρέσο.

Να ασκεί αποκλειστική νομοθετική εξουσία, σε όλες τις περιπτώσεις, για την περιφέρεια (που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα τετραγωνικά μίλια) που δύναται, εξ αποκοπής γης από συγκεκριμένες Πολιτείες, και με την συγκατάθεση του Κογκρέσου, να καταστεί η έδρα της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, και να ασκεί παρόμοια εξουσία επί όλων των εδαφών που θα αγορασθούν με την συγκατάθεση του κοινοβουλίου της Πολιτείας όπου θα εδρεύει (το Κογκρέσο], για την ανέγερση οχυρώσεων, φυλακίων, οπλοστασίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και άλλων χρήσιμων κατασκευών.

Να δημιουργεί όλους τους νόμους που θα είναι απαραίτητοι και κατάλληλοι για την άσκηση των παραπάνω εξουσιών, και όλων των άλλων εξουσιών που αποδίδονται από το Σύνταγμα αυτό στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και σε οποιοδήποτε υπηρεσία ή αξιωματούχο αυτής.

Εδάφιο 9 – Περιορισμοί του Κογκρέσου

Η είσοδος ή εισαγωγή ατόμων τα οποία οποιαδήποτε παρούσα Πολιτεία αποφασίσει ως απαραίτητη, δεν θα απαγορευθεί από το Κογκρέσο προ του έτους χίλια οκτακόσια και οκτώ, αλλά μπορεί να επιβληθεί φόρος ή δασμός σε τέτοιες εισαγωγές, που δεν θα υπερβαίνουν τα δέκα δολάρια ανά άτομο.

Το προνόμιο της ελευθερίας του ατόμου [Habeas Corpus] δεν θα περιορισθεί, εκτός εάν σε περιπτώσεις στάσης ή εισβολής το απαιτήσει η δημόσια ασφάλεια.

Δεν θα περάσει κανένας νόμος που επιβάλλει τιμωρία άνευ δίκης ή που θα ισχύει αναδρομικά.

Δεν θα επιβληθούν φόροι ή δασμοί σε είδη που εξάγονται από οποιαδήποτε Πολιτεία.

Δεν θα εκδηλωθεί προτίμηση μέσω της ρύθμισης του εμπορίου ή της φορολογίας στα λιμάνια οποιασδήποτε Πολιτείας εις βάρος άλλων, ούτε θα υποχρεωθούν σκάφη που κατευθύνονται προς ή προέρχονται από μια Πολιτεία να εισέλθουν, να πάρουν άδεια ή να πληρώσουν δασμούς σε άλλη [Πολιτεία].

Δεν θα δαπανηθούν δημόσια χρήματα εκτός ως αποτέλεσμα σχετικής απόφασης δαπάνης που θα εμπεριέχεται σε νόμο, και θα δημοσιεύεται περιοδικά τακτικός απολογισμός όλων των δημοσίων εσόδων και δαπανών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αποδίδουν τίτλους τιμών και κανένα άτομο που διατηρεί έμμισθο ή τιμητικό αξίωμα δεν θα αποδέχεται δώρα, αποζημιώσεις, αξιώματα ή τίτλους οποιουδήποτε είδους, από Βασιλείς, Πρίγκηπες ή ξένα κράτη χωρίς την συγκατάθεση του Κογκρέσου.

Εδάφιο 10 – Εξουσίες που αφαιρούνται από τις Πολιτείες

Καμμιά Πολιτεία δεν θα συνάπτει Συνθήκες, Συμμαχίες ή Συνομοσπονδίες, δεν θα εκδίδει επιστολές που θα επιτρέπουν στον κάτοχο τους να εισβάλει σε ξένη χώρα για προσωπική ικανοποίηση, δεν θα εκδίδει νόμισμα, δεν θα εκδίδει χρεώγραφα,, δεν θα καθιστά τίποτε άλλο εκτός χρυσού και αργύρου ως μέσο ανταλλαγής για την αποπληρωμή χρεών, δεν θα εισάγει νόμους που προβλέπουν την τιμωρία άνευ δίκης και την αναδρομική ισχύ των νόμων ή νόμους που περιορίζουν την ισχύ των συμβολαίων ή που αποδίδουν τίτλους ευγενείας.

Καμμιά Πολιτεία δεν θα επιβάλλει χαρτόσημα ή δασμούς σε εισαγωγές ή εξαγωγές, εκτός από αυτά που μπορεί να καθιστούν απολύτως απαραίτητα για την εφαρμογή των νόμων της περί επιθεώρησης [φορτίων], και το σύνολο των εσόδων από χαρτόσημα και δασμούς που θα επιβάλλει οποιαδήποτε Πολιτεία στις εισαγωγές ή στις εξαγωγές θα μεταβιβάζονται για χρήση από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και όλοι αυτοί οι νόμοι θα αποτελούν αντικείμενο αναθεώρησης και ελέγχου από το Κογκρέσο.

Καμμιά Πολιτεία δεν θα επιβάλλει συνολικούς δασμούς σε πλοία, δεν θα διατηρεί στρατεύματα ή πολεμικά πλοία σε καιρό ειρήνης, δεν θα υπογράφει συμφωνίες ή συνθήκες με άλλες Πολιτείες ή με ξένη δύναμη, και δεν θα αναμιγνύεται σε πόλεμο, εκτός εάν δεχθεί εισβολή ή βρίσκεται σε κίνδυνο άμεσης εισβολής που δεν επιδέχεται καθυστέρηση, χωρίς την συγκατάθεση του Κογκρέσου.

Άρθρο 2 – Η Εκτελεστική Εξουσία

Εδάφιο 1 – Ο Πρόεδρος

Η εκτελεστική εξουσία θα ανήκει στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα κατέχει αυτό το αξίωμα για θητεία τεσσάρων ετών και, μαζί με τον Αντιπρόεδρο, που θα εκλέγεται για την ίδια θητεία, θα εκλέγεται ως εξής:

Κάθε Πολιτεία θα διορίζει, με τέτοιο τρόπο που θα καθορίσει το κοινοβούλιο της κάθε μιάς [Πολιτείας], αριθμό εκλεκτόρων, ίσο με τον συνολικό αριθμό των Γερουσιαστών και των Αντιπροσώπων τους οποίους δικαιούται κάθε Πολιτεία στο Κογκρέσο. Όμως κανείς Γερουσιαστής ή Αντιπρόσωπος ή άτομο που κατέχει δημόσιο αξίωμα, επί πληρωμή ή μη, δεν θα διορίζεται εκλέκτορας.

[Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας εκλογής Πρόεδρου και Αντιπροέδρου από τους εκλέκτορες, η οποία όμως μεταρρυθμίσθηκε με την 12η Τροπολογία (παρακάτω)].

Το Κογκρέσο δύναται να καθορίζει τον χρόνο επιλογής των εκλεκτόρων και την ημέρα στην οποία θα ρίχνουν την ψήφο τους, η οποία ημέρα θα είναι η ίδια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κανένας εκτός από όσους πολίτες έχουν ιθαγένεια ή είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την υιοθέτηση αυτού του Συντάγματος, δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου, ούτε θα δικαιούται να εκλεγεί στο αξίωμα αυτό κανένα άτομο που δεν έχει συμπληρώσει τα τριάντα πέντε χρόνια και δεν έχει συμπληρώσει δέκα τέσσερα χρόνια ως κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών.

[Ακολουθεί περιγραφή της διαδικασίας αντικατάστασης του Πρόεδρου σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του, η οποία όμως μεταρρυθμίσθηκε με την 20ή και την 25η Τροπολογία (παρακάτω)].

Ο Πρόεδρος, σε τακτά διαστήματα, θα λαμβάνει για τις υπηρεσίες του αποζημίωση η οποία ούτε θα αυξάνεται ούτε και θα μειώνεται κατά την διάρκεια της θητείας του, και δεν θα λαμβάνει στην διάρκεια αυτή κανένα άλλο έσοδο από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιαδήποτε από τις Πολιτείες.

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, θα δίδει τον ακόλουθο όρκο επικύρωσης:

«Ορκίζομαι με νηφαλιότητα ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα του αξιώματος του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με πίστη και, με το μέγιστο των ικανοτήτων μου, θα διατηρώ, θα προστατεύω και θα υπερασπίζομαι το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Εδάφιο 2 – Πολιτική Εξουσία επί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργικού Συμβουλίου, του Δικαιώματος Απόδοσης Χάρης και των Διορισμών

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι ο Διοικητής του Στρατού και του Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και της πολιτοφυλακής των διαφόρων Πολιτειών, όταν αυτές τεθούν υπό την διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δύναται να απαιτεί την έγγραφη γνώμη των Υπουργών σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην δικαιοδοσία των Υπουργείων τους, και θα έχει το δικαίωμα να αποδίδει χάρη για εγκλήματα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός από περιπτώσεις παραπομπής για δίκη στο Κογκρέσο.

Θα έχει την εξουσία, ύστερα από διαβούλευση και με την σύμφωνη γνώμη της Γερουσίας, να διαπραγματεύεται Συνθήκες, δεδομένου ότι θα συμφωνούν τα δύο τρίτα των παρόντων Γερουσιαστών. Θα χρίζει και, ύστερα από διαβούλευση και με την σύμφωνη γνώμη της Γερουσίας, θα διορίζει πρέσβεις και άλλους διπλωματικούς αντιπροσώπους και προξένους, δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου και όλους τους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών των οποίων οι διορισμοί δεν προβλέπονται [σε αυτό το Σύνταγμα], και που θα εφαρμοσθούν δια νόμου. Αλλά το Κογκρέσο δύναται δια νόμου να επιτρέψει τον διορισμό κατώτερων αξιωματούχων, όπως νομίζει, μόνο στον Πρόεδρο, στα δικαστήρια ή στους Υπουργούς.

Ο Πρόεδρος θα έχει το δικαίωμα να αναπληρώνει όλα τα κενά που μπορεί να προκύψουν στην διάρκεια της διακοπής των εργασιών της Γερουσίας, και να προχωρήσει σε διορισμούς που θα λήξουν στο τέλος της επόμενης ολομέλειας [της Γερουσίας].

Εδάφιο 3 – Κατάσταση της Ένωσης, Σύγκλιση του Κογκρέσου

Θα παρέχει, από καιρού εις καιρόν, πληροφορίες στο Κογκρέσο σχετικά με την Κατάσταση της Ένωσης και θα υποβάλει προς εξέταση μέτρα τα οποία θα κρίνει απαραίτητα και αποτελεσματικά,. Θα μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να συγκαλεί και τα δύο Σώματα, ή οποιοδήποτε από τα δύο, και, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των, σχετικά με τον χρόνο διακοπής των εργασιών τους, θα δύναται να διακόπτει τις εργασίες τους για χρονικό διάστημα που θεωρεί πρέπον. Θα δέχεται πρέσβεις και άλλους επίσημους απεσταλμένους. Θα είναι υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των νόμων και θα διορίζει όλους τους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εδάφιο 4 – Καθαίρεση

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και όλοι οι πολιτικοί αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα εκπίπτουν του αξιώματος τους ύστερα από παραπομπή και καταδίκη για προδοσία, δωροδοκία ή άλλα σοβαρά εγκλήματα και πλημμελήματα.

Άρθρο 3 – Η Δικαστική Εξουσία

Εδάφιο 1 – Δικαστικές εξουσίες

Η δικαστική εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα ασκείται από ένα Ανώτατο Δικαστήριο και από κατώτερα δικαστήρια τα οποία θα ιδρύει και θα εγκαθιστά από καιρού εις καιρόν το Κογκρέσο. Οι δικαστές, τόσο του Ανώτατου όσο και των κατώτερων δικαστηρίων, θα ασκούν το αξίωμα τους υπό τον όρο της καλής συμπεριφοράς και, σε προκαθορισμένους χρόνους, θα λαμβάνουν για τις υπηρεσίες τους αποζημίωση, η οποία δεν θα μειώνεται στην διάρκεια της θητείας τους στο αξίωμα.

Εδάφιο 2 – Ορκωτά Δικαστήρια, Αρχική Δικαιοδοσία, Ένορκοι

[Παράγραφος που καθορίζει την δικαιοδοσία της δικαιοσύνης, η οποία μεταρρυθμίσθηκε με την 11η Τροπολογία (παρακάτω)].

Σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν σε πρέσβεις, άλλους επίσημους απεσταλμένους και πρόξενους, και σε αυτές στις οποίες είναι αντίδικοι κράτη ή Πολιτείες, η δικαιοδοσία θα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο θα έχει δικαιοδοσία εφετείου, τόσο όσον αφορά στην νομιμότητα όσο και στην δικογραφία, με τις εξαιρέσεις και υπό το καθεστώς που θα καθορίσει το Κογκρέσο.

Όλα τα εγκλήματα θα δικάζονται σε ορκωτά δικαστήρια, εκτός της παραπομπής του Προέδρου, και οι δίκες αυτές θα διεξάγονται στην Πολιτεία στην οποία τελέσθηκαν αυτά τα εγκλήματα, αλλά εάν δεν τελέσθηκαν σε καμμιά Πολιτεία, η δίκη θα γίνεται σε τόπο ή τόπους που θα καθορίσει δια νόμου το Κογκρέσο.

Εδάφιο 3 – Περί Προδοσίας

Προδοσία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών θα θεωρείται μόνο η πολεμική επίθεση εναντίον τους ή η προσχώρηση στους εχθρούς τους και η παροχή βοήθειας και ασύλου προς αυτούς. Κανένας δεν θα καταδικάζεται για προδοσία εκτός εάν υπάρχει κατάθεση δύο μαρτύρων σχετικά με την πράξη αυτή ή ομολογία σε ανοιχτό δικαστήριο.

Το Κογκρέσο θα έχει το δικαίωμα να ορίζει την τιμωρία για προδοσία, αλλά δεν θα επιβάλονται τιμωρίες άνευ δίκης και δεν θα αφαιρούνται κληρονομικά ή πολιτικά δικαιώματα από τους συγγενείς του, εκτός του ατόμου που καταδικάσθηκε.

Άρθρο 4 – Οι Πολιτείες

Εδάφιο 1 – Κάθε Πολιτεία θα Τιμά όλες τις άλλες

Κάθε Πολιτεία θα επιδυκνείει πίστη και αναγνώριση στους νόμους, αρχεία και δικαστικές αποφάσεις κάθε άλλης Πολιτείας. Το Κογκρέσο μέσω νομοθεσίας δύναται να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι νόμοι, αρχεία και αποφάσεις θα αποδυκνείονται και την εφαρμογή τους.

Εδάφιο 2 – Πολίτες Πολιτειών και Έκδοση

Οι πολίτες κάθε Πολιτείας θα δικαιούνται όλα τα προνόμια και τις απαλλαγές των πολιτών των άλλων Πολιτειών.

Άτομο που κατηγορείται σε οποιαδήποτε Πολιτεία για προδοσία, έγκλημα ή άλλο κακούργημα και διαφεύγει της δικαιοσύνης και βρεθεί σε άλλη Πολιτεία, θα συλλαμβάνεται και θα παραδίδεται στην Πολιτεία που έχει δικαιοδοσία για το έγκλημα ύστερα από απαίτηση της εκτελεστικής εξουσίας της Πολιτείας από την οποία διέφυγε.

[Συνέχεια του εδάφιου, η οποία όμως αντικαταστάθηκε από την 13η Τροπολογία].

Εδάφιο 3 – Νέες Πολιτείες

Νέες Πολιτείες δύνανται να εισέλθουν στην Ένωση ύστερα από απόφαση του Κογκρέσου, αλλά δεν θα δύνανται να δημιουργηθούν νέες Πολιτείες εντός των εδαφών καμμιάς Πολιτείας. Δεν δύναται να δημιουργηθεί Πολιτεία από την ένωση δύο ή πλέον Πολιτειών ή μέρους Πολιτειών χωρίς την συγκατάθεση των κοινοβουλίων των εν λόγω Πολιτειών καθώς και του Κογκρέσου.

Το Κογκρέσο θα έχει την δικαιοδοσία να δημιουργήσει όλους τους απαραίτητους κανόνες και ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τα έδαφη ή άλλη περιουσία που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τίποτε στο Σύνταγμα αυτό δεν θα θεωρείται ότι περιορίζει τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε Πολιτείας.

Εδάφιο 4 – Δημοκρατική διακυβέρνηση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγυούνται σε κάθε Πολιτεία της Ένωσης δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης και θα τις προστατεύει από εισβολή και, ύστερα από αίτηση του κοινουβουλίου [της κάθε Πολιτείας] ή της εκτελεστικής εξουσίας (όταν το Κοινοβούλιο δεν δύναται να συνέλθει), από εσωτερική αναταραχή.

Άρθρο 5 – Τροπολογία

Το Κογκρέσο, όταν δύο τρίτα κάθε Σώματος το θεωρήσουν απαραίτητο, θα προτείνει τροπολογίες στο Σύνταγμα αυτό ή, ύστερα από αίτηση των κοινοβουλίων των δύο τρίτων των Πολιτειών, θα συγκαλεί συνέλευση για την υποβολή τροπολογιών, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θα ενεργοποιούνται ως μέρος του Συντάγματος αυτού όταν επικυρωθούν από τα Κοινοβούλια των τριών τετάρτων των Πολιτειών ή από [συνταγματικές] συνόδους στα τρία τέταρτα [των Πολιτειών], όπως καθορίσει την μέθοδο επικύρωσης τους το Κογκρέσο, με τον περιορισμό ότι καμμιά τροπολογία που γίνει προ του έτους χίλια οκτακόσια και οκτώ δεν θα επηρρεάσει με κανένα τρόπο την πρώτη και τέταρτη πρόβλεψη του ένατου εδαφίου του πρώτου άρθρου και ότι καμμιά Πολιτεία, χωρίς την συγκατάθεση της, δεν θα απωλέσει την ισότιμη συμμετοχή της στην Γερουσία.

Άρθρο 6 – Χρέη, Υπεροχή, Όρκοι

Όλα τα χρέη που αναλήφθησαν και όλες οι υποχρεώσεις που υπογράφηκαν προ της υιοθέτησης αυτού του Συντάγματος θα ισχύουν έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών υπό το Σύνταγμα αυτό, όπως και υπό την Συνομοσπονδία.

Αυτό το Σύνταγμα και όλοι οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών που θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα του και όλες οι συθήκες που έχουν γίνει ή θα γίνουν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι ο ανώτατος νόμος της χώρας και οι δικαστές των Πολιτειών θα δεσμεύονται από αυτόν, εκτός εάν αντιτίθεται σε προβλέψεις του Συντάγματος ή τους νόμους των Πολιτειών.

Οι Γερουσιαστές και οι Αντιπρόσωποι που αναφέρονται παραπάνω και τα μέλη των Πολιτειακών κοινοβουλίων και όλοι οι εκτελεστικοί και δικαστικοί αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και των διαφόρων Πολιτειών θα δεσμεύονται από όρκο να προστατεύουν αυτό το Σύνταγμα, αλλά δεν θα απαιτηθεί ποτέ θρησκευτικός όρος ως προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε αξίωμα ή δημόσια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Άρθρο 7 – Έγγραφα Επικύρωσης

Η επικύρωση των συνελεύσεων εννέα Πολιτειών θα είναι αρκετή για την εφαρμογή αυτού του Συντάγματος μεταξύ των Πολιτειών που το επικυρώνουν.

Εδημιουργήθη σε Συνέλευση με την ομόφωνη συγκατάθεση των Πολιτειών που παρίσταντο, την Δέκατη Έβδομη Ημέρα του Σεπτεμβρίου του Έτους Κυρίου χίλια επτακόσια ογδόντα επτά και δωδέκατου από την Ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως μάρτυρες των παραπάνω υπογράφουμε τα ονόματα μας.

Γεώργιος Ουάσιγκτον, Πρόεδρος και εκπρόσωπος από την Βιρτζίνια

Νιού Χάμσιρ – Τζον Λάνγκντον, Νίκολας Γκίλμαν

Μασσαχουσέτη – Ναθάνιελ Γκόραμ, Ρούφους Κινγκ

Κονέτικατ – Γουίλιαμ Σάμιουελ Τζόνσον, Ρότζερ Σέρμαν

Νέα Υόρκη – Αλεξάντερ Χάμιλτον

Νέα Υερσέυ – Γουίλ Λίβινγκστον, Ντέιβιντ Μπρίρλι, Γουίλιαμ Πάτερσον, Τζόναθαν Ντέιτον.

Πενσυλβάνια – Β. Φραγκλίνος, Τόμας Μίφλιν, Ρόμπερτ Μόρις, Τζωρτζ Κλάιμερ, Θος Φιτζσίμονς, Τζάρεντ Ίνγκερσολ, Τζέιμς Γουίλσον, Κυβερνήτης Μόρρις.

Ντέλαγουεαρ – Τζορτζ Ριντ, Γκάνινγκ Μπέντφορντ Τζούνιορ, Τζον Ντίκινσον, Ρίτσαρντ Μπάσετ, Τζέικομπ Μπρουμ

Μέρυλαντ – Τζέιμς ΜακΧένρυ, Τόμας Τζένιφερ, Νάνιελ Κάρολ

Βιρτζίνια – Τζών Μπλερ, Τζέιμς Μάντισον

Βόρεια Καρολίνα- Γουίλιαμ Μπλάουντ, Ρίτσαρντ Ντομπς Σπέιτ, Χιούμπερτ Γουίλιαμσον

Νότια Καρολίνα – Τζέι Ράτλετζ, Τσαρλς Κότσγουερθ Πίνκνι, Τσαρλς Πίνκνι, Πιρς Μπάτλερ

Τζόρτζια – Γουίλιαμ Φιού, Έιμπραχαμ Μπόλντγουιν

Μάρτυρας: Γουίλιαμ Τζάκσον, Γραμματέας

Οι Τροπολογίες

Ακολουθούν οι Τροπολογίες του Συντάγματος. Οι πρώτες δέκα Τροπολογίες είναι γνωστές ως ο Κατάλογος των Δικαιωμάτων.

Τροπολογία 1 – Ανεξιθρησκεία, Ελευθερία του τύπου και της έκφρασης (1791)

Το Κογκρέσο δεν θα εγκρίνει νόμο που θα υποστηρίζει την εγκαθίδρυση θρησκείας ή που θα απαγορεύει την ελεύθερη θρησκευτική λατρεία ή που θα περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή του τύπου ή το δικαίωμα του λαού να συνέρχεται ειρηνικά και να αιτείται στην Κυβέρνηση σχετικά με την ικανοποίηση παραπόνων του.

Τροπολογία 2 – Δικαίωμα οπλοκατοχής (1791)

Μια καλά εποπτευόμενη πολιτοφυλακή, απαραίτητη για την ασφάλεια ενός ελεύθερου κράτους και το δικαίωμα του λαού να διατηρεί και να φέρει όπλα, δεν θα εμποδισθεί.

Τροπολογία 3 – Στέγαση στρατιωτών (1791)

Κανένας στρατιώτης, σε καιρό ειρήνης, δεν θα διαμείνει σε κανένα σπίτι, χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, ούτε και σε περίοδο πολέμου, παρά με τρόπο που θα καθορισθεί δια νόμου.

Τροπολογία 4 – Έρευνα και κατάσχεση (1791)

Το δικαίωμα των πολιτών στην ατομική ασφάλεια, στην ασφάλεια των οικιών τους, των εγγράφων τους και των αντικειμένων τους έναντι παράλογων ερευνών και κατασχέσεων, δεν θα παραβιαστεί και δεν θα εκδοθούν Εντάλματα, εκτός λόγω σοβαρής αιτίας, συνοδευόμενα από Όρκο [ένορκη καταγγελία] ή επιβεβαίωση [αποδείξεις], και ειδική περιγραφή του τόπου που θα ερευνηθεί και των ατόμων ή των αντικειμένων που θα συλληφθούν.

Τροπολογία 5 – Δίκη και Τιμωρία (1791)

Κανένας άνθρωπος δεν θα κατηγορηθεί για έγκλημα αφαίρεσης ζωής ή άλλο σοβαρό έγκλημα εάν δεν του απαγγελθούν κατηγορίες από Σώμα Ενόρκων, εκτός από περιπτώσεις που προκύπτουν κατά την υπηρεσία σε στρατό ξηράς ή στο ναυτικό ή στην πολιτοφυλακή, σε καιρό πολέμου ή δημόσιου κινδύνου, ούτε θα απαγγελθούν κατηγορίες σε κανέναν για το ίδιο έγκλημα δύο φορές, ούτε θα υποχρεωθεί κανένας να καταθέσει εναντίον του εαυτού του σε υπόθεση για κακούργημα, ούτε θα αφαιρεθεί σε κανένα η ζωή, η ελευθερία ή η περιουσία χωρίς αρμόζουσα δικαστική διαδικασία, ούτε θα αφαιρεθεί περιουσία για δημόσια χρήση χωρίς δίκαιη αποζημίωση.

Τροπολογία 6 – Δικαίωμα σε Γρήγορη Δίκη, Εξέταση Μαρτύρων (1791)

Σε όλες τις δίκες για κακουργηματικές πράξεις, ο κατηγορούμενος θα απολαμβάνει του δικαίωματος γρήγορης και δημόσιας δίκης, από αμερόληπτους Ενόρκους της Πολιτείας και της περιοχής όπου θα έχει τελεστεί το έγκλημα, η περιοχή δε θα έχει καθορισθεί εκ των προτέρων δια νόμου, και [ο κατηγορούμενος] θα έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων για την φύση και τα αίτια της κατηγορίας, και θα παρευρίσκεται στην εξέταση των μαρτύρων εναντίον του, θα μπορεί να υποχρεώνει μάρτυρες να καταθέτουν υπέρ του, και θα έχει την βοήθεια συμβούλων [δικηγόρων] για την άμυνα του.

Τροπολογία 7 – Δίκη με Ενόρκους σε Αστικές Υποθέσεις (1791)

Σε αστικές αγωγές, όπου η αξία της διεκδίκησης υπερβαίνει τα είκοσι δολάρια, διατηρείται το δικαίωμα της δίκης με ενόρκους και κανένα στοιχείο που δικάσθηκε από ενόρκους δεν θα επανεξετάζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών εκτός μέσω των κανόνων του Κοινού Δικαίου.

Τροπολογία 8 – Βάναυση και Ασυνήθιστη Τιμωρία (1791)

Δεν θα απαιτείται υπερβολική εγγύηση [για αποφυγή προφυλάκισης], ούτε θα επιβάλονται υπερβολικά πρόστιμα, ούτε θα επιβάλονται βάναυσες και ασυνήθιστες τιμωρίες.

Τροπολογία 9 – Δημιουργία του Συντάγματος (1791)

Η περιγραφή στο Σύνταγμα ορισμένων δικαιωμάτων δεν θα θεωρείται ότι αποκλείει ή υποβιβάζει άλλα [δικαιώματα] που ανήκουν στον λαό.

Τροπολογία 10 – Εξουσίες των Πολιτειών και του Λαού (1791)

Οι εξουσίες που δεν αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Σύνταγμα, ούτε απαγορεύονται [από το Σύνταγμα] προς τις Πολιτείες, διατηρούνται από τις Πολιτείες ή από τον λαό.

Τροπολογία 11 – Δικαστικά Όρια (1795)

Η δικαστική εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει αγωγές που κατατέθηκαν ή δικάσθηκαν εναντίον οποιασδήποτε εκ των Πολιτειών από πολίτες άλλων Πολιτειών ή από πολίτες ή υπηκόους ξένων Κρατών.

Τροπολογία 12 – Επιλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (1795)

Οι Εκλέκτορες θα συνέρχονται στις αντίστοιχες Πολιτείες τους και θα ψηφίζουν δια ψηφοδελτίου για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ένας εκ των οποίων, τουλάχιστον, δεν θα είναι κάτοικος της ίδιας Πολιτείας με αυτούς, θα υποδυκνείουν στο ψηφοδέλτιο το άτομο που ψηφίζουν για Πρόεδρο και, σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, το άτομο που ψηφίζουν για Αντιπρόεδρο, και θα συντάσσουν ξεχωριστό κατάλογο όλων των ατόμων που ψηφίσθηκαν για Πρόεδρος και όλων των ατόμων που ψηφίσθηκαν για Αντιπρόεδρος και τον αριθμό των ψήφων για τον καθένα, τους οποίους καταλόγους θα υπογράφουν και θα πιστοποιούν, και θα τους μεταβιβάζουν, σφραγισμένους, στην έδρα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, με παραλήπτη τον Πρόεδρο της Γερουσίας.

Ο Πρόεδρος της Γερουσίας, παρουσία της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, θα ανοίξει όλα τα πιστοποιημένα έγγραφα και θα μετρηθούν οι ψήφοι.

Το άτομο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων για Πρόεδρος θα γίνει ο Πρόεδρος εάν ο αριθμός αυτός είναι πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των επιλεγμένων Εκλεκτόρων και εάν κανένα άτομο δεν έχει τέτοια πλειοψηφία τότε η Βουλή των Αντιπροσώπων θα επιλέξει αμέσως με ψηφοφορία τον Πρόεδρο από τους τρεις πρώτους σε ψήφους από αυτούς που ψηφίσθηκαν για Πρόεδρος. Για την επιλογή όμως του Προέδρου, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ανά Πολιτεία και η βουλευτική αντιπροσωπεία της κάθε Πολιτείας θα έχει μια ψήφο και η ολομέλεια για τον σκοπό αυτό θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα μέλη από τα δύο τρίτα των Πολιτειών και θα απαιτείται πλειοψηφία όλων των Πολιτειών. Εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν επιλέξει Πρόεδρο όταν το δικαίωμα της επιλογής επαφίεται σε αυτούς, τότε την τέταρτη ημέρα του επόμενου Μαρτίου ο Αντιπρόεδρος θα γίνει Πρόεδρος, όπως στην περίπτωση του θανάτου ή άλλης συνταγματικής ανικανότητας του Προέδρου.

Το άτομο που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων για Αντιπρόεδρος θα γίνει ο Πρόεδρος εάν ο αριθμός αυτός είναι πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των επιλεγμένων Εκλεκτόρων και εάν κανένα άτομο δεν έχει τέτοια πλειοψηφία τότε η Γερουσία θα επιλέξει τον Αντιπρόεδρο από τους δύο πρώτους σε ψήφους του καταλόγου και η ολομέλεια για τον σκοπό αυτό θα ορίζεται ως τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των Γερουσιαστών και για την απόφαση θα απαιτείται πλειοψηφία του συνολικού αριθμού [των γερουσιαστών]. Κανένα άτομο που συνταγματικά δεν δικαιούται το αξίωμα του Προέδρου δεν θα δικαιούται το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

Τροπολογία 13 – Κατάργηση Δουλείας (1865)

1. Ούτε δουλεία ούτε μη εθελοντικός καταναγκασμός, εκτός εάν πρόκειται για ποινή για έγκλημα για το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα έχει καταδικασθεί νόμιμα, δεν θα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε περιοχή υπό τον έλεγχο τους.

2. Το Κογκρέσο θα έχει την εξουσία να εφαρμόσει το άρθρο αυτό μέσω σχετικής νομοθεσίας.

Τροπολογία 14 – Δικαίωματα Ιθαγένειας (1868)

1. Όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή απέκτησαν την υπηκοότητα τους και υπόκεινται στην δικαιοδοσία τους [των Ηνωμένων Πολιτειών] είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πολιτείας στην οποία κατοικούν. Καμμιά Πολιτεία δεν θα δημιουργήσει ή επιβάλει κανένα νόμο που θα περιορίσει τα προνόμια ή τις προστασίες των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε θα στερήσει καμμιά Πολιτεία από κανέναν άνθρωπο την ζωή του, την ελευθερία του ή την περιουσία του χωρίς κατάλληλη δικαστική διαδικασία, ούτε θα αρνηθεί [καμμιά Πολιτεία] σε κανέναν άνθρωπο ισότιμη νομική προστασία εντός της κυριαρχίας της.

2. Οι Αντιπρόσωποι θα κατανέμονται ανάμεσα στις διάφορες Πολιτείες σύμφωνα με τον πληθυσμό τους, μετρώντας το σύνολο των ανθρώπων σε κάθε Πολιτεία, εκτός των Ινδιάνων που δεν υπόκεινται σε φορολογία. Όταν όμως το δικαίωμα ψήφου σε οποιαδήποτε εκλογή, όπως για την επιλογή εκλεκτόρων για Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιπροσώπων στο Κογκρέσο, τους εκτελεστικούς ή δικαστικούς αξιωματούχους μιας Πολιτείας ή τα μέλη του κοινοβουλίου της, αφαιρείται σε οποιονδήποτε άρρενα κάτοικο της Πολιτείας, που είναι είκοσι ενός ετών, και πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ή περιορίζεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός για συμμετοχή σε ανταρσία ή για άλλο έγκλημα, η βάση αντιπροσώπευσης της Πολιτείας θα περιορίζεται κατά την αναλογία του αριθμού αυτών των αρρένων πολιτών προς το σύνολο των αρρένων πολιτών είκοσι ενός ετών και άνω σε αυτή την Πολιτεία.

3. Κανένα άτομο δεν θα γίνεται Γερουσιαστής ή Αντιπρόσωπος στο Κογκρέσο, ή εκλέκτορας για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, ή θα κατέχει αξίωμα, δημόσιο ή στρατιωτικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε Πολιτεία, το οποίο, έχοντας στο παρελθόν ορκισθεί, ως μέλος του Κογκρέσου ή ως αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών ή ως μέλος οποιουδήποτε Πολιτειακού κοινοβουλίου ή ως εκτελεστικός ή δικαστικός αξιωματούχος οποιασδήποτε Πολιτείας, να υποστηρίζει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενεπλάκη σε ανταρσία ή στάση εναντίον τους ή παρείσχε βοήθεια ή άσυλο στους εχθρούς των. Το Κογκρέσο όμως μπορεί, με ψήφο δύο τρίτων κάθε Σώματος, να ακυρώσει αυτή την απαγόρευση.

4. Η εγκυρότητα του δημοσίου χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών, εγκεκριμένου δια νόμου, περιλαμβανόμενων χρεών που ανελήφθησαν για την πληρωμή συντάξεων και αμοιβών για υπηρεσίες καταστολής στάσεων και επαναστάσεων, δεν θα αμφισβητούνται. Αλλά ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε και καμμιά Πολιτεία δεν θα αναλάβει ή αποπληρώσει χρέη ή υποχρεώσεις που συνήφθησαν για να χρηματοδοτηθεί ανταρσία ή επανάσταση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιεσδήποτε απαιτήσεις λόγω απώλειας ή απελευθέρωσης σκλάβου. Όλα αυτά τα χρέη, υποχρεώσεις και απαιτήσεις θεωρούνται παράνομα και άκυρα.

5. Το Κογκρέσο θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει, μέσω κατάλληλης νομοθεσίας, τις προβλέψεις αυτού του άρθρου.

Τροπολογία 15 –Ψήφος Ανεξαρτήτως Φυλής (1870)

1. Το δικαίωμα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών στην ψήφο δεν θα ακυρωθεί ή περιορισθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε από τις Πολιτείες λόγω φυλετικής προέλευσης, χρώματος ή προηγούμενης δουλείας.

2. Το Κογκρέσο θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει, μέσω κατάλληλης νομοθεσίας, τις προβλέψεις αυτού του άρθρου.

Τροπολογία 16 – Διευκρίνηση περί Φορολογίας Εισοδήματος (1913)

Το Κογκρέσο θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει και να συλλέγει φόρους επί του εισοδήματος, από οποιαδήποτε πηγή προέρχεται, ανεξάρτητα κατανομής ανάμεσα στις διάφορες Πολιτείες και ανεξάρτητα απογραφής ή καταμέτρησης πληθυσμού.

Τροπολογία 17 – Εκλογή Γερουσίας από τον Λαό (1913)

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποτελείται από δύο Γεουσιαστές από κάθε Πολιτεία, που θα εκλέγονται από τον λαό της κάθε Πολιτείας, για έξι χρόνια, και κάθε Γερουσιαστής θα έχει μια ψήφο. Οι εκλέκτορες κάθε Πολιτείας θα έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους εκλέκτορες του πιό πολυάριθμου σώματος του Πολιτειακού κοινοβουλίου.

Όταν τυγχάνουν διαθεσιμότητες στην αντιπροσώπευση οποιασδήποτε Πολιτείας στην Γερουσία, η εκτελεστική εξουσία της Πολιτείας αυτής θα προκηρύσσει εκλογές για την κάλυψη του κενού. Προβλέπεται ότι το κοινοβούλιο κάθε Πολιτείας μπορεί να αναθέσει στον εκτελεστικό άρχοντα της Πολιτείας να πραγματοποιήσει προσωρινό διορισμό μέχρι να αναπληρωθεί το κενό μέσω εκλογών από τον λαό, όπως θα ορίσει το κοινοβούλιο.

Η τροπολογία αυτή δεν θα ισχύσει και δεν θα επηρρεάσει την εκλογή ή την θητεία οποιουδήποτε Γερουσιαστή προ της επικύρωσης της ως εδαφίου του Συντάγματος.

Τροπολογία 18 – Απαγόρευση Οινοπνευματωδών (1919)

1. Ένα χρόνο μετά την επικύρωση αυτού του άρθρου, απαγορεύεται η πώληση ή η μεταφορά οινοπνευματωδών ποτών στο εσωτερικό, η εισαγωγή από το εξωτερικό και η εξαγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα εδάφη που τους ανήκουν ή ελέγχουν όσον αφορά στο εμπόριο ποτών.

2. Το Κογκρέσο και οι Πολιτείες θα έχουν ταυτόχρονη δικαιοδοσία να επιβάλλουν το άρθρο αυτό μέσω κατάλληλης νομοθεσίας.

3. Το άρθρο αυτό θα είναι άκυρο εκτός εάν επικυρωθεί ως τροπολογία του Συντάγματος από τα κοινοβούλια των Πολιτειών, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, εντός επτά ετών από την ημέρα υποβολής του στις Πολιτείες από το Κογκρέσο.

Τροπολογία 19 – Γυναικεία Ψήφος (1920)

1. Το δικαίωμα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών στην ψήφο δεν θα ακυρωθεί ή περιορισθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε από τις Πολιτείες λόγω φύλου.

2. Το Κογκρέσο θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει, μέσω κατάλληλης νομοθεσίας, τις προβλέψεις αυτού του άρθρου.

Τροπολογία 20 – Θητεία Προέδρου, Κογκρέσου (1933)

1. Η θητείες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου θα λήγουν το μεσημέρι της 20ής Ιανουαρίου, και οι θητείες των Γερουσιαστών και των Αντιπροσώπων το μεσημέρι της 3ης Ιανουαρίου, των ετών στα οποία θα έληγαν οι θητείες τους εάν δεν είχε επικυρωθεί η παρούσα τροπολογία, και τότε θα αρχίζουν οι θητείες των διαδόχων τους.

2. Το Κογκρέσο θα συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ του έτους και η συνεδρίαση αυτή θα αρχίζει το μεσημέρι της 3ης ημέρας του Ιανουαρίου, εκτός εάν έχουν δια νόμου ορίσει άλλη ημέρα.

3. Εάν, την ώρα που έχει ορισθεί η έναρξη της θητείας του Προέδρου, ο εκλεγμένος Πρόεδρος έχει αποβιώσει, ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος θα γίνει Πρόεδρος. Εάν δεν έχει επιλεγεί Πρόεδρος μέχρι την ώρα που έχει ορισθεί για την έναρξη της θητείας του, ή εάν ο εκλεγμένος Πρόεδρος δεν πληροί τα απαιτούμενα, ο εκλεγμένος Αντιπρόεδρος θα εκτελέσει χρέη Προέδρου έως ότου εκλεγεί Πρόεδρος, και το Κογκρέσο μπορεί δια νόμου να προβλέψει την περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί ούτε Πρόεδρος ούτε Αντιπρόεδρος, και να ορίσει ποιός θα επιλεγεί και αυτό το άτομο θα εκτελέσει χρέη έως ότου επιλεγούν Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος.

4. Το Κογκρέσο δύναται δια νόμου να προβλέψει την περίπτωση θανάτου οιουδήποτε εκ των ατόμων που μπορεί να επιλέξει η Βουλή των Αντιπροσώπων ως Πρόεδρο όταν της ανατίθεται το δικαίωμα της επιλογής αυτής, και για την περίπτωση θανάτου οιουδήποτε εκ των ατόμων που μπορεί να επιλέξει η Γερουσία ως Αντιπρόεδρο όταν της ανατίθεται το δικαίωμα της επιλογής αυτής.

5. Τα εδάφια 1 και 2 θα αρχίσουν να ισχύουν από την 15η ημέρα του Οκτωβρίου που έπεται της επικύρωσης αυτού του άρθρου.

6. Το άρθρο αυτό θα είναι άκυρο εκτός εάν επικυρωθεί ως τροπολογία του Συντάγματος από τα κοινοβούλια των τριών τετάρτων των Πολιτειών εντός επτά ετών από την ημέρα της υποβολής του.

Τροπολογία 21 – Απόσυρση της Τροπολογίας 18 (1933)

1. Αποσύρεται η δέκατη όγδοη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

2. Απαγορεύεται η μεταφορά ή η εισαγωγή σε οποιαδήποτε Πολιτεία ή έδαφος ή κτήση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράδοση ή χρήση εντός αυτών, οινοπνευματωδών ποτών σε παράβαση των αντίστοιχων νόμων.

3. Το άρθρο αυτό θα είναι άκυρο εκτός εάν επικυρωθεί ως τροπολογία του Συντάγματος από τις συνελεύσεις των Πολιτειών, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, εντός επτά ετών από την ημέρα της υποβολής του στις Πολιτείες από το Κογκρέσο.

Τροπολογία 22 – Περιορισμοί Θητείας Προέδρου (1951)

1. Κανένας δεν θα εκλέγεται στο αξίωμα του Προέδρου πειρσσότερες από δύο φορές, και κανένας που έχει διατελέσει Πρόεδρος ή έχει ασκήσει καθήκοντα Προέδρου για άνω των δύο ετών από την θητεία κάποιου άλλου που είχε εκλεγεί Πρόεδρος, δεν θα μπορεί να εκλεγεί στο αξίωμα του Προέδρου πάνω από μία φορά. Η τροπολογία αυτή δεν θα ισχύει για όποιον κατέχει το αξίωμα του Προέδρου όταν προταθεί το άρθρο αυτό από το Κογκρέσο και δεν θα αποτρέψει οποιονδήποτε κατέχει το αξίωμα του Προέδρου ή εκτελεί χρέη Προέδρου κατά την διάρκεια της [Προεδρικής] θητείας που θα επικυρωθεί το άρθρο αυτό από του να κατέχει το αξίωμα του Προέδρου ή να εκτελεί χρέη Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας του.

6. Το άρθρο αυτό θα είναι άκυρο εκτός εάν επικυρωθεί ως τροπολογία του Συντάγματος από τα κοινοβούλια των τριών τετάρτων των Πολιτειών εντός επτά ετών από την ημέρα της υποβολής του από το Κογκρέσο προς τις Πολιτείες.

Τροπολογία 23 – Προεδρική ψήφος για την περιφέρεια της Ουάσιγκτον [District of Columbia] (1961)

1. Η περιφέρεια που αποτελεί την έδρα της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών θα διορίζει με τρόπο που θα καθορίσει το Κογκρέσο αριθμό εκλεκτόρων για Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο ίσο με τον αριθμό των Γερουσιαστών και Αντιπροσώπων που θα δικαιούτο να διορίσει εάν ήταν Πολιτεία, αλλά, σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερους από της λιγότερο πολυάριθμης Πολιτείας. Τα μέλη θα διορίζονται επιπλέον των όσων διορίζονται από τις Πολιτείες αλλά θα θεωρούνται, όσον αφορά στην εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, ως εκλέκτορες Πολιτείας και θα συνεδριάζουν στην περιφέρεια τους και θα εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην δωδέκατη τροπολογία.

2. Το Κογκρέσο θα έχει δικαιοδοσία να εφαρμόσει το άρθρο αυτό με κατάλληλη νομοθεσία.

Τροπολογία 24 – Απαγόρευση Κεφαλικού Φόρου (1964)

1. Το δικαίωμα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών να ψηφίζουν σε προκριματική ή άλλη εκλογή για Πρόεδρο ή Ανριπτόεδρο, για εκλέκτορες για Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο, ή για Γερουσιαστή ή Αντιπρόσωπο στο Κογκρέσο, δεν θα αφαιρεθεί ή περιορισθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από άλλη Πολιτεία λόγω μη πληρωμής κεφαλικού ή άλλου φόρου.

2. Το Κογκρέσο θα έχει δικαιοδοσία να εφαρμόσει το άρθρο αυτό με κατάλληλη νομοθεσία.

Τροπολογία 25 – Ανικανότητα του Προέδρου και Διαδοχή (1967)

1. Σε περίπτωση απομάκρυνσης του Προέδρου από το αξίωμα του ή του θανάτου του ή της παραίτησης του, ο Αντιπρόεδρος θα γίνεται Πρόεδρος.

2. Όποτε υπάρχει κενό στο αξίωμα του Αντιπροέδρου, ο Πρόεδρος θα χρίζει Αντιπρόεδρο ο οποίος θα αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αφού επικυρωθεί με πλειοψηφία των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου.

3. Όποτε ο Πρόεδρος υποβάλει στον επίτιμο Πρόεδρο της Γερουσίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων την γραπτή του δήλωση ότι αδυνατεί να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος του, και μέχρι να υποβάλει προς αυτούς γραπτή δήλωση περί του αντιθέτου, αυτές οι εξουσίες και καθήκοντα θα ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο ως Ασκών Καθήκοντα Προέδρου.

4. Όποτε ο Αντιπρόεδρος και πλειοψηφία είτε των μελών του υπουργικού συμβουλίου ή άλλου σώματος που θα καθορίσει το Κογκρέσο δια νόμου, υποβάλουν στον επίτιμο Πρόεδρο της Γερουσίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων την γραπτή τους δήλωση ότι ο Πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος του, ο Αντιπρόεδρος θα αναλαμβάνει αμέσως τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος ως Ασκών Καθήκοντα Προέδρου.

Έκτοτε, όταν ο Πρόεδρος υποβάλει στον επίτιμο Πρόεδρο της Γερουσίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων την γραπτή του δήλωση του ότι δεν υφίσταται αδυναμία θα αναλαμβάνει και πάλι τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος του εκτός εάν ο Αντιπρόεδρος και πλειοψηφία είτε των μελών του υπουργικού συμβουλίου ή άλλου σώματος που θα καθορίσει το Κογκρέσο δια νόμου υποβάλουν εκτός τεσσάρων ημερών στον επίτιμο Πρόεδρο της Γερουσίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων την γραπτή τους δήλωση ότι ο Πρόεδρος αδυνατεί να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος του. Στην περίπτωση αυτή το Κογκρέσο θα αποφασίσει σχετικά με το θέμα συγκαλούμενο σε ολομέλεια εντός σαράντα οκτώ ωρών για το θέμα αυτό, εάν δεν ευρίσκεται ήδη σε συνεδρίαση. Εάν το Κογκρέσο, εντός είκοσι και μίας ημερών από την λήψη της τελευταίας γραπτής δήλωσης ή, εάν το Κογκρέσο δεν συνεδρίαζε, εντός είκοσι και μίας ημερών μετά την υποχρεωτική σύγκλιση του Κογκρέσου σε σώμα, αποφασίσει, με πλειοψηφία δύο τρίτων και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου, ότι ο Πρόεδρος δεν δύναται να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος του, o Αντιπρόεδρος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα αυτά ως Ασκών Καθήκοντα Προέδρου. Σε άλλη περίπτωση, ο Πρόεδρος θα αναλάβει και πάλι τις εξουσίες και καθήκοντα του αξιώματος του.

Τροπολογία 26 – Ψήφος στα 18 (1971)

1. Το δικαίωμα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι δέκα οχτώ ετών και πλέον, στην ψήφο δεν θα ακυρωθεί ή περιορισθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις Πολιτείες λόγω ηλικίας.

2. Το Κογκρέσο θα έχει δικαιοδοσία να εφαρμόσει το άρθρο αυτό με κατάλληλη νομοθεσία.

Τροπολογία 27 – Περιορισμός Αυξήσεων Μισθοδοσίας Κογκρέσου (1992)

Κανένας νόμος που θα προβλέπει αλλαγή στην αποζημίωση για τις υπηρεσίες των Γερουσιαστών και των Αντιπροσώπων δεν θα ισχύει πριν μεσολαβήσει εκλογή Αντιπροσώπων.

Share

12 thoughts on “Tο Σύνταγμα των ΗΠΑ

 1. Επιτέλους και μπράβο!

  Μήοως αυτά τα κείμενα (εννοώ και την μετάφραση που κάνατε της Διακήρυξης) να συγκεντρωθούν σε ένα site; Μήπως να δοθούν στην ελληνική wikipedia για ευρύτερη διάδοσή τους;

 2. Επιτέλους και μπράβο!

  Μήοως αυτά τα κείμενα (εννοώ και την μετάφραση που κάνατε της Διακήρυξης) να συγκεντρωθούν σε ένα site; Μήπως να δοθούν στην ελληνική wikipedia για ευρύτερη διάδοσή τους;

 3. Υπάρχουν ορισμένα ορθογραφικά και νοηματικά λάθη τα οποία διαπίστωσα ξαναδιαβάζοντας το κείμενο. Τα διόρθωσα και τα έστειλα στον Λεωνίδα. Ελπίζω ότι μόλις ξυπνήσει και δει το email μου να αναρτήσει το διορθωμένο κείμενο.

 4. Υπάρχουν ορισμένα ορθογραφικά και νοηματικά λάθη τα οποία διαπίστωσα ξαναδιαβάζοντας το κείμενο. Τα διόρθωσα και τα έστειλα στον Λεωνίδα. Ελπίζω ότι μόλις ξυπνήσει και δει το email μου να αναρτήσει το διορθωμένο κείμενο.

 5. Η αλλαγή έγινε και το κείμενο που παρουσιάζεται δεν έχει λάθη. Ευχαριστώ Λεωνίδα.

 6. Η αλλαγή έγινε και το κείμενο που παρουσιάζεται δεν έχει λάθη. Ευχαριστώ Λεωνίδα.

 7. Τώρα με την οικονομική κρίση το έριξε στις μεταφράσεις ο PFK;
  Άντε βρε, και κουλουρτζής!

 8. Τώρα με την οικονομική κρίση το έριξε στις μεταφράσεις ο PFK;
  Άντε βρε, και κουλουρτζής!

 9. @Πάσχος Μανδραβέλης :

  Μήπως να δοθούν στην ελληνική wikipedia για ευρύτερη διάδοσή τους;

  Πολύ καλή ιδέα, δείτε εδώ .

 10. @Πάσχος Μανδραβέλης :

  Μήπως να δοθούν στην ελληνική wikipedia για ευρύτερη διάδοσή τους;

  Πολύ καλή ιδέα, δείτε εδώ .

 11. Άντε βρε, και στα δικά μας. Μια μετάφραση του Συντάγματος υης Ελλάδος σε απλά και κανονικά ελληνικά εννοώ.

 12. Άντε βρε, και στα δικά μας. Μια μετάφραση του Συντάγματος υης Ελλάδος σε απλά και κανονικά ελληνικά εννοώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *