Αυτό θα πει έντιμη και ειλικρινής διαφήμιση

Μεταφέρουμε κάθε μέρα, λέει η διαφήμιση, αρκετή ενέργεια για να λύωσουμε 7 εκατομμύρια τόνους παγετώνα.

Παρέχουμε κάθε μέρα, λέει η διαφήμιση, αρκετή ενέργεια για να λιώσουν 7 εκατομμύρια τόνοι παγετώνα.

Παρέχουμε κάθε μέρα αρκετή ενέργεια για να λιώσουν 7 εκατομμύρια τόνοι παγετώνα.

Η διαφήμιση δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Life το 1962, μας πληροφορεί ο David Roberts του Grist.  Η πηγή των εικόνων είναι το Google Books.

Share